Ford Ka: Klimatyzacja automatyczna

Ford Ka –> Poznawanie samochodu –> Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja automatyczna w sposób automatyczny, na podstawie temperatury ustawionej przez użytkownika, reguluje:

Wyżej wymienione funkcje można modyfikować ręcznie, tj. interweniować w systemie wybierając swoją upodobaną jedną lub więcej funkcji. Ustawienie ręczne jednej funkcji nie zakłóca automatycznej kontroli innych, nawet jeśli dioda w przycisku AUTO zgaśnie.

STEROWANIE rys 29

STEROWANIE rys 29


Przycisk AUTO - A

Włączanie trybu automatycznego klimatyzacji

Naciśnij przycisk AUTO i ustaw żądaną temperaturę, układ reguluje temperaturę, ilość powietrza i jego rozprowadzanie do wnętrza kabiny oraz zarządza włączaniem sprężarki.

Przycisk A/C - B

Włączanie/wyłączanie sprężarki

Po naciśnięciu przycisku, gdy dioda w przycisku świeci się, wyłączana jest sprężarka i dioda gaśnie.

Kiedy sprężarka jest wyłączona:

Przycisk OFF - C Wyłączenie systemu

Po naciśnięciu przycisku OFF system zostaje wyłączony.

Po wyłączeniu układu stan systemu klimatyzacji jest następujący:

W tych warunkach możliwe jest włączenie lub wyłączenie recyrkulacji bez aktywacji systemu.

Przycisk - D
Włączanie/wyłączanie recyrkulacji powietrza

Zaleca się włączać recyrkulację powietrza wewnętrznego podczas jazdy w kolumnie lub w tunelu, aby uniknąć dopływu zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego.

Dioda w przycisku świeci się = recyrkulacja włączona.

Dioda w przycisku zgaszona = recyrkulacja wyłączona.

Przy niskich temperaturach lub jeżeli sprężarka zostanie wyłączona, recyrkulacja zostanie wyłączona, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb.

OSTRZEŻENIE Zaleca się nie używać funkcji recyrkulacji powietrza, gdy temperatura zewnętrzna jest niska, ponieważ szyby mogą szybko zaparować.

Przyciski +, −, E Ustawianie żądanej temperatury

Po naciśnięciu przycisku + zwiększa się temperatura wymagana w kabinie aż do uzyskania wartości HI (maksymalne ogrzanie).

Po naciśnięciu przycisku − zmniejsza się temperatura wymagana w kabinie aż do uzyskania wartości LO (maksymalne ochłodzenie).

OSTRZEŻENIE Jeżeli płyn w układzie chłodzenia nie jest dostatecznie ciepły, nie włączy się natychmiast maksymalna prędkość wentylatora, aby ograniczyć wlot do kabiny powietrza nie wystarczająco nagrzanego.

Przyciski +, −, F Regulacja prędkości wentylatora

Regulacja prędkości wentylatora Naciskając odpowiednio przyciski + lub −, zwiększa się lub zmniejsza prędkość wentylatora, jaka wyświetlana jest za pośrednictwem słupków wskazywanych na wyświetlaczu.

Wentylator można wyłączyć tylko jeżeli wyłączona jest sprężarka klimatyzacji (przycisk B).

Aby przywrócić kontrolę automatyczną nad prędkością wentylatora należy nacisnąć przycisk AUTO.

Przyciski   - G H I


Wybór ręczny rozprowadzania powietrza

Naciskając przycisk można ustawić jeden z pięciu możliwych sposobów rozprowadzania wylotu powietrza:

w kierunku wylotów szyby
przedniej i szyb bocznych przednich do odparowania lub odmrożenia szyb.

w kierunku wylotów środkowych
i bocznych deski rozdzielczej do wentylacji klatki piersiowej i twarzy w sezonach ciepłych.

w kierunku wylotów w strefie
nóg osób siedzących z przodu.

Naturalna tendencja unoszenia się ciepłego powietrza do góry umożliwia uzyskanie w krótkim czasie ciepła w kabinie i natychmiastowe odczucie go.

rozprowadzenie powietrza
między wyloty w strefie nóg (cieplejsze powietrze) i wyloty w desce rozdzielczej (zimniejsze powietrze).

rozprowadzenie powietrza
pomiędzy wyloty w strefie nóg o wyloty szyby przedniej i szyb bocznych przednich. Ten typ rozprowadzenia powietrza umożliwia dobre ogrzanie kabiny, zapobiegając przy tym ewentualnemu zaparowaniu szyb.

Ustawiony typ rozprowadzania powietrza sygnalizowany jest przez zaświecenie się diod w tych przyciskach.

Aby przywrócić kontrolę automatyczną rozdziału powietrza należy nacisnąć przycisk AUTO

Przycisk L
Szybkie odparowywanie/ odmrażanie szyb przednich

Po naciśnięciu przycisku 
system włącza wszystkie funkcje konieczne do odparowania/odmrożenia szybkiego szyb, tj.:

OSTRZEŻENIE Funkcja ta pozostaje włączona przez około 3 minuty od momentu uzyskania dostatecznie ciepłej temperatury płynu chłodzącego silnik.

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE OGRZEWANEJ SZYBY TYLNEJ

Naciśnij przycisk M aby włączyć tę funkcję; włączenie sygnalizowane jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaźników.

Funkcja ta jest ograniczona czasowo i wyłącza się automatycznie po 20 minutach. Aby wyłączyć z wyprzedzeniem funkcję należy ponownie nacisnąć przycisk M.

OSTRZEŻENIE Nie należy naklejać naklejek na wewnętrznej stronie szyby tylnej na przewodach grzejnych, aby uniknąć ich uszkodzenia.

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE OGRZEWANEJ SZYBY PRZEDNIEJ

Naciśnij przycisk N aby włączyć tę funkcję (możliwa tylko przy włączonym silniku); włączenie sygnalizowane jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej   w
zestawie wskaźników.

Funkcja ta jest ograniczona czasowo i wyłącza się automatycznie po 4 minutach. Aby wyłączyć tę funkcję z wyprzedzeniem należy ponownie nacisnąć przycisk N.

KONSERWACJA UKŁADU

W czasie sezonu zimowego układ klimatyzacji powinien być włączony przynajmniej raz w miesiącu na około 10 minut.

Zanim rozpocznie się sezon letni należy poddać układ kontroli w ASO Forda.

W układzie zastosowano
czynnik chłodzący R134a, który w razie przypadkowych wycieków nie zanieczyszcza środowiska. Bezwzględnie zabrania się używać czynnika R12, nie jest on kompatybilny z komponentami układu.

Klimatyzacja manualna

STEROWANIE rys. 28 Pokrętło regulacji temperatury powietrza (czerwone-ciepłe/ niebieskie-zimne) Pokrętło regulacji prędkości wentylat ...

Światła zewnętrzne

Dźwignia lewa steruje większością świateł zewnętrznych. Światła zewnętrzne można uruchomić tylko, gdy kluczyk w wy ...

Zobacz tez:

Montaż w połączeniu z zestawem dla palących, uchwytem na napoje i pojemnikiem na kasety magnetofonowe
Mają Państwo również zestaw dla palących, uchwyt na napoje lub pojemnik na kasety magnetofonowe? Zestaw dla palących powinien być zawsze umieszczony jak najwyżej, a uchwyt na napoje - jak najniżej. Akcesoria należy montować na konsoli p ...

Olej silnikowy
Procedura sprawdzania Zachowanie wymaganego poziomu oleju silnikowego zapewnia odpowiednie smarowanie silnika. Podczas eksploatacji samochodu zmienia się poziom oleju w silniku. Właściciel zobowiązany jest do regularnych kontroli oleju. Kontroli poziomu oleju dokonu ...

Samochody