Ford Ka: Światła zewnętrzne

Ford Ka –> Poznawanie samochodu –> Światła zewnętrzne

Dźwignia lewa steruje większością świateł zewnętrznych. Światła zewnętrzne można uruchomić tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w położeniu MAR. Po włączeniu świateł zewnętrznych podświetla się zestaw wskaźników i różne przyciski znajdujące się w desce rozdzielczej.

Światła wyłączone rys. 30

Światła wyłączone rys. 30


Pokrętło obrócone w pozycję .


Światła POZYCYJNE RYS. 30

Obróć pokrętło w pozycję 6.

W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


Światła MIJANIA RYS. 30

Obróć pokrętło w pozycję .


W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


Światła DROGOWE rys. 30

Gdy pokrętło znajduje się w pozycji ,
przesuń dźwignię do przodu w kierunku deski rozdzielczej (pozycja stabilna).

W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna . Aby wyłączyć
pociągnij dźwignię w stronę kierownicy (włączą się Światła mijania).

SYGNAŁY ŚWIETLNE RYS. 30

Włączają się po pociągnięciu dźwigni w stronę kierownicy (pozycja niestabilna). W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna
.

KIERUNKOWSKAZY rys. 31

KIERUNKOWSKAZY rys. 31


Przesuń dźwignię do pozycji (stabilnej): w górę (pozycja 1): włącza się prawy kierunkowskaz; w dół (pozycja 2): włącza się lewy kierunkowskaz.

W zestawie wskaźników miga lampka sygnalizacyjna lub
.


Kierunkowskazy wyłączają się automatycznie, gdy samochód wróci do pozycji jazdy na wprost.

Funkcja zmiany pasa ruchu

W celu zasygnalizowania zmiany pasa ruchu, przesuń i przytrzymaj dźwignię lewą w pozycji niestabilnej przez przynajmniej pół sekundy.

Kierunkowskazy po wybranej stronie uaktywnią się i migną 3 razy, a następnie zgasną automatycznie.

URZĄDZENIE "FOLLOW ME HOME"

Umożliwia oświetlenie przestrzeni przed samochodem, przez określony czas.

Aktywacja

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji STOP lub jest wyjęty, pociągnij dźwignię w stronę kierownicy i poruszaj nią w przeciągu 2 minut 2 od wyłączenia silnika.

Po każdorazowym pociągnięciu dźwigni świecenie świateł wydłuża się o 30 sekund, aż do maksymalnie 210 sekund; po upływie tego czasu Światła wyłączają się automatycznie.

Po każdorazowym pociągnięciu dźwigni zaświeca się w zestawie wskaźników lampka sygnalizacyjna 3i na wyświetlaczu pojawia się czas, podczas którego funkcja ta pozostanie aktywna.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po pierwszym pociągnięciu dźwigi i będzie się świecić aż do dezaktywacji automatycznej funkcji. Każdorazowe pociągnięcie dźwigni zwiększa tylko czas świecenia się świateł.

Dezaktywacja

Przytrzymaj dźwignię przesuniętą w stronę kierownicy przez ponad 2 sekundy.

Czyszczenie szyb

Dźwignia prawa rys. 32 steruje działaniem wycieraczek szyby przedniej/spryskiwaczami szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej/spryskiwaczem szyby tylnej.

WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ/SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ

Działają tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w położeniu MAR.

Dźwignia może przyjmować pięć różnych pozycji (4 poziomy prędkości):

  1. wycieraczki zatrzymane;
  2. funkcjonowanie przerywane;
  3. funkcjonowanie ciągłe wolne.
  4. funkcjonowanie ciągłe szybkie.
  5. funkcjonowanie szybkie czasowe (pozycja niestabilna).

Funkcjonowanie szybkie ograniczone jest czasem, w jakim zostanie przytrzymana dźwignia w tej pozycji.

Po zwolnieniu dźwignia wraca w pozycję A, zatrzymując automatycznie wycieraczki szyby przedniej.

Funkcja "Inteligentne spryskiwacze szyb"

Pociągnięcie dźwigni w stronę kierownicy (położenie niestabilne), uruchamia spryskiwacze szyby przedniej.

Przytrzymując pociągniętą dźwignię można uaktywnić tylko jeden ruch wycieraczek szyby przedniej i jeden natrysk spryskiwaczy; wycieraczki rozpoczną jednak działanie automatyczne, gdy dźwignia zostanie przytrzymana dłużej niż pół sekundy.

Wycieraczka przestaje działać kilka ruchów po puszczeniu dźwigni; operację wycierania kończy "ruch czyszczący" następujący po kilkusekundowej przerwie.

WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ/SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ


Nie należy włączać
wycieraczek szyby przedniej do oczyszczania szyby ze zgromadzonego śniegu lub lodu. W tych warunkach, jeżeli wycieraczki zostaną nadmiernie obciążone, interweniuje układ zabezpieczenia silniczka, który blokuje ich funkcjonowanie nawet na kilka sekund. Jeżeli następnie funkcjonowanie wycieraczek nie zostanie przywrócone, należy zwrócić się ASO Forda.

WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ/ SPRYSKIWACZ SZYBY TYLNEJ

Działanie ma miejsce tylko wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w położeniu MAR.

Po obróceniu pokrętła w pozycję ' włączona zostaje wycieraczka szyby tylnej.

Przy aktywnych wycieraczkach szyby przedniej, po obróceniu pokrętła w pozycję ' włączy się wycieraczka szyby tylnej, która w tym przypadku funkcjonuje (w różnych pozycjach) synchronicznie z wycieraczkami szyby przedniej, ale z częstotliwością zmniejszoną o połowę. Przy aktywnych wycieraczkach szyby przedniej, po włączeniu biegu wstecznego, uaktywni się także automatycznie wycieraczka szyby tylnej w trybie ciągłym wolnym.

Działanie zakończy się po wyłączeniu biegu wstecznego.

Nie należy włączać
wycieraczki szyby tylnej do oczyszczania szyby ze zgromadzonego śniegu lub lodu. W takich warunkach, jeżeli wycieraczka zostanie nadmiernie przeciążona, interweniuje układ zabezpieczenia silniczka, który blokuje jej działanie nawet na kilka sekund. Jeżeli następnie funkcjonowanie wycieraczki nie zostanie przywrócone, należy zwrócić się ASO Forda.

Funkcja "Inteligentne spryskiwacze szyb"

Pociągnięcie dźwigni w stronę deski rozdzielczej (położenie niestabilne), uruchamia spryskiwacz szyby tylnej.

Przytrzymując pociągniętą dźwignię można uaktywnić tylko jeden ruch wycieraczki szyby tylnej i jeden natrysk spryskiwacza; wycieraczka rozpocznie jednak funkcjonowanie automatyczne, gdy dźwignia zostanie przytrzymana dłużej niż pół sekundy.

Wycieraczka przestaje działać kilka ruchów po puszczeniu dźwigni; operację wycierania kończy "ruch czyszczący" następujący po kilkusekundowej przerwie.

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja automatyczna w sposób automatyczny, na podstawie temperatury ustawionej przez użytkownika, reguluje: temperaturę powietrza nawiewanego do kab ...

Lampa sufitowa

PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA Klosz można ustawić w trzech różnych pozycjach: wciśnięta lewa strona: światło zawsze zgaszone wciś ...

Zobacz tez:

Awaria systemu eobd/wtrysku
AWARIA SYSTEMU EOBD/WTRYSKU (żółto-pomarańczowa) W normalnych warunkach, po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć bezpośrednio po uruchomie ...

Otwieranie dolnych drzwi tyłu nadwozia
Pociągnąć do siebie jednocześnie lub kolejno obydwie dźwignie. (A) Dolne drzwi tyłu nadwozia zostają odblokowane można otworzyć; dwie linki utrzymują drzwi w pozycji poziomej. Zamykanie drzwi tyłu nadwozia Podnie&# ...

Samochody