Smart: Zestaw awaryjny

Smart –> Gdy pojawią się problemy –> Zestaw awaryjny

Zestaw awaryjny


Zestaw awaryjny znajduje się we wnęce na nogi pasażera pod dywanikiem (A).

W skład zestawu wchodzą:

Żel uszczelniający do opon znakomicie uszczelnia kłute uszkodzenia powierzchni jezdnej ogumienia o średnicy do 4 mm.

Środek ten przeznaczony jest do stosowania w temperaturach od -20C do +60C.

Wskazówki

I Powierzchnie lakierowane zanieczyszczone żelem uszczelniającym należy natychmiast wytrzeć wilgotną ściereczką.

I Chronić oczy przed żelem uszczelniającym, nie połykać! Znajdujący się w uszkodzonej oponie żel uszczelniający należy wyrzucić razem z oponą po jego uprzednim wyschnięciu.

I Nie stosować środka po upływie daty ważności umieszczonej na odwrocie butelki!

Uwaga!

Warunkiem koniecznym bezpiecznego korzystania z żelu uszczelniającego jest dokładne przestrzeganie poniższych wskazówek oraz Instrukcji obsługi.

* Ten element oryginalnego wyposażenia smart montowany jest fabrycznie jako wyposażenie dodatkowe. Można go także zamontować dodatkowo w każdym smart Center. Warunki dotyczące oryginalnych części smart mogą różnić się w zależności od kraju i modelu pojazdu.

Uwaga!

Chronić skórę, oczy i odzież przed żelem uszczelniającym.

W razie zetknięcia się żelu uszczelniającego ze skórą lub oczami miejsca te należy natychmiast obficie przemyć czystą wodą. Zabrudzoną preparatem odzież należy niezwłocznie zdjąć.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy udać się do lekarza.

Żel uszczelniający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia preparatu należy obficie wypłukać usta czystą wodą i wypić dużą ilość wody.

Nie wywoływać wymiotów! Natychmiast zgłosić się do lekarza.

Żel uszczelniający jest łatwopalny, a jego opary są szkodliwe dla zdrowia. Używając środka, należy unikać otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania nadajników radiowych. Nie wdychać oparów.

Sposób użycia

Sposób użycia


1. Wstrząsnąć butelkę przed użyciem.

Sposób użycia


2. Przykręcić wężyk do butelki (następuje przy tym przebicie aluminiowego zamknięcia).

Sposób użycia


3. Zdjąć osłonę gniazda zaworu.

Za pomocą przyrządu do wyjmowania wkładów wyjąć zawór z gniazda. Chronić zawór przed zabrudzeniem.

(Pod odkręcaną osłonką przyrządu znajduje się zawór zapasowy).

Sposób użycia


4. Zdjąć korek z wężyka i wprowadzić wężyk do gniazda zaworu. Ścisnąć butelkę z żelem uszczelniającym, trzymając ją w górze. Wtłoczyć całą zawartość butelki do opony. Zdjąć wężyk z gniazda zaworu. Usunąć resztki żelu uszczelniającego z gniazda zaworu, tarcz kół i/lub opony.

Sposób użycia


5. Za pomocą przyrządu do zaworów wkręcić wyjęty zawór (lub zawór zapasowy).

Sposób użycia


6. Nałożyć szczelnie wąż sprężarki na gniazdo zaworu, a sprężarkę podłączyć do gniazdka 12 V. Napompować oponę co najmniej do ciśnienia 1,8 bara (maks.

2,5 bara). Nie włączać sprężarki na dłużej niż 6 minut! Grozi to jej przegrzaniem!

Ciśnienie powietrza w oponie odczytywać tylko przy wyłączonej sprężarce.

Wskazówka:

Jeżeli nie można osiągnąć ciśnienia 1,8 bara, należy odłączyć sprężarkę od koła i ostrożnie przejechać samochodem 10 m do przodu lub do tyłu, aby rozprowadzić żel uszczelniający wewnątrz opony.

Ponownie napompować oponę.

Jeżeli w dalszym ciągu nie można osiągnąć żądanego ciśnienia, uszkodzenie opony jest zbyt duże. W takim wypadku nie wolno kontynuować jazdy! Oponę należy zreperować lub wymienić na nową. Zawiadomić stację obsługi lub najbliższy smart Center.

Ze względów bezpieczeństwa w polu widzenia kierowcy (np. na kierownicy lub obok prędkościomierza) należy nakleić dołączoną naklejkę ostrzegającą, aby nie przekraczać prędkości 80 km/h przy jeździe z oponą napełnioną żelem uszczelniającym.

7. Po odłączeniu sprężarki należy bezzwłocznie kontynuować jazdę, aby uszczelniacz mógł się równomiernie rozprowadzić i uszczelnić uszkodzone miejsce.

Nie przekraczać prędkości 80 km/h. Jechać ostrożnie, szczególnie na zakrętach.

W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wypadku.

Sposób użycia


8. Po upływie ok. 10 minut jazdy skontrolować ciśnienie powietrza w oponie za pomocą ciśnieniomierza w sprężarce.

Sposób użycia


9. Jeżeli ciśnienie spadło poniżej 1,3 bara, nie kontynuować jazdy. Jeżeli ciśnienie przekracza 1,3 bara, napompować oponę do wymaganej wartości podanej w Instrukcji obsługi pojazdu i ostrożnie kontynuować jazdę do najbliższej stacji obsługi lub smart Center.

Uwaga!

Opona pozostaje nadal uszkodzona nawet po uszczelnieniu.

Należy ją więc wymienić w najbliższej stacji obsługi lub w najbliższym smart Center, nawet jeżeli po uszczelnieniu ciśnienie zachowuje swoją wartość! Nie przekraczać maksymalnej prędkości 80 km/h! W przeciwnym razie zwiększa się ryzyko wypadku.

Producent nie gwarantuje możli wości naprawy każdego uszkodzę nia opony za pomocą zestawu awaryjnego, szczególnie gdy uszkodzenie jest większe niż 4 mm i leży poza powierzchnią jezdną opony. Producent nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek nieprawidło wego użycia zestawu awaryjnego

Gniazdo 12 V

Funkcja Przy włączonym zapłonie gniazdo 12 V (A) służy do zasilania: zapalniczki (stanowiącej element zestawu dla palących) elektrycz ...

Kołpak

Montaż kołpaka Ustawić otwór w kołpaku przed gniazdem zaworu w oponie. Równomiernie, obiema rękami, wcisnąć kołp ...

Zobacz tez:

Oryginalne zabezpieczenia dla dzieci smart
przeznaczone są specjalnie do zastosowania w pojazdach smart gwarantują dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zostały przetestowane i dopuszczone do stosowania przez smart GmbH. gwarantują bezpieczeństwo znacznie przekraczające wymogi normy ECE ...

Poprzeczna siatka bagażowa
Poprzeczna siatka bagażowa służy do przewozu małych, lekkich przedmiotów zapobiega przemieszczaniu się drobnych przedmiotów wewnątrz kabiny lub bagażnika umożliwia wyjęcie i użycie jako siatki na zakupy. Wskaz&oac ...

Samochody