Ford Ka: Jak pompować oponę

Ford Ka –> W razie awarii –> Zestaw naprawczy opon –> Jak pompować oponę

UWAGA

Jak pompowaæ oponê


Zestaw przedstawiony na rys. 9 zawiera:

  1. Naklejka
  2. Butla z uszczelniaczem
  3. Przewód elastyczny butli z uszczelniaczem
  4. Podstawa butli
  5. Manometr
  6. Wtyczka zasilająca z przewodem
  7. Włącznik kompresora
  8. Przewód elastyczny zestawu naprawczego
  9. Zawór bezpieczeństwa

1. Wyjmij zestaw naprawy opon z opakowania.

2. Odklej od butli z uszczelniaczem naklejkę A informującą o maksymalnej dozwolonej prędkości 80 km/h (50 mil/h) i umieść ją w widocznym dla kierowcy miejscu na desce rozdzielczej. Upewnij się, że naklejka nie zakrywa na desce żadnego ważnego elementu.

3. Wyjmij z zestawu przewód elastyczny H z zaworem bezpieczeństwa I i wtyczkę zasilającą z przewodem F.

4. Połącz przewód elastyczny H z zaworem bezpieczeństwa I do butli z uszczelniaczem B.

5. Umocuj butlę z uszczelniaczem B na odnośnej podstawie D.

6. Odkręć nakrętkę zaworu z uszkodzonej opony.

7. Przykręć mocno przewód elastyczny butli z uszczelniaczem C do zaworu uszkodzonej opony.

8. Upewnij się, że włącznik kompresora G znajduje się w położeniu 0.

9. Włóż wtyczkę zasilającą F do gniazdka zapalniczki lub do pomocniczego gniazda zasilania.

10. Uruchom silnik.

11. Naciśnij włącznik kompresora, by znajdował się G w położeniu I.

12. Pompuj oponę przez nie więcej niż 10 minut do ciśnienia pompowania zawierającego się pomiędzy minimum 1,8 bara (26 psi) i maksimum 3,5 bara (51 psi).

Naciśnij przycisk kompresora G w położenie 0 i sprawdź bieżące ciśnienie opony za pomocą manometru E.

Uwaga Jeśli nie osiągnięto ciśnienia o wartości 1.8 bara (26 psi) nie należy kontynuować pompowania opony.

Uwaga Jeśli uszczelniacz pompowany jest za pośrednictwem zaworu opony, ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 barów (87 psi), jednak spadnie ponownie po około 30 sekundach.

13. Odłącz wtyczkę zasilającą F od gniazda zapalniczki lub od pomocniczego gniazda zasilania.

14. Odkręć szybko przewód elastyczny C od zaworu opony. Zakręć korek zaworu.

15. Pozostaw butlę z uszczelniaczem B na odnośnej podstawie D.

16. Schowaj zestaw w bezpiecznym, ale łatwo dostępnym miejscu.

Ponowne użycie zestawu wymagane będzie w celu sprawdzenia ciśnienia w oponie.

17. Rusz natychmiast i jedź przez około trzy kilometry (dwie mile), tak aby uszczelniacz mógł zespoić uszkodzoną część opony.

UWAGA

Jeśli w czasie podróży zauważysz silne wibracje, nieregularne ruchy kierownicy lub hałas, zmniejsz prędkość i prowadź ostrożnie do bezpiecznego miejsca, w którym mógłbyś zatrzymać pojazd.

Sprawdź ponownie oponę i ciśnienie w niej. Jeśli ciśnienie w oponie jest mniejsze niż 1 bar (14.7 psi) lub jeśli zauważysz pęknięcia, wypukłości lub widoczne uszkodzenia tego typu, nie kontynuuj podróży na takiej oponie.

18. Zatrzymaj pojazd po przejechaniu około trzech kilometrów (dwie mile). Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij ciśnienie uszkodzonej opony.

19. Podłącz zestaw naprawczy i odczytaj ciśnienie w oponie na manometrze E.

20. Dopompuj oponę do wskazanej wartości (patrz sekcja "Ciśnienie pompowania" w rozdziale "Dane techniczne").

21. Po napompowaniu opony do właściwej wartości wyłącz kompresor przyciskiem G przełączając go w położenie 0, wyjmij z gniazdka wtyczkę zasilającą F, odkręć przewód elastyczny C i zakręć nakrętkę zaworu.

22. Pozostaw przewód C i przewód H podłączone do butli z uszczelniaczem B i schowaj w bezpiecznym miejscu.

23. Udaj się do najbliższego wulkanizatora, aby wymienić uszkodzoną oponę.

Zanim wulkanizator zdejmie oponę z obręczy należy go poinformować, że zawiera ona uszczelniacz.

Po użyciu i możliwie jak najszybciej wymień butlę z uszczelniaczem B i przewód elastyczny C.

Uwaga Należy pamiętać, że awaryjne drogowe zestawy naprawcze zapewniają jedynie tymczasowy ruch pojazdu.

Normy dotyczące naprawy opon po użyciu zestawu naprawczego mogą być różne w zależności od kraju.

Zaleca się skonsultować z wyspecjalizowanym wulkanizatorem w celu uzyskania tego typu informacji.

UWAGA

Przed wyruszeniem w podróż należy upewnić się, że opona została napompowana do zalecanego poziomu ciśnienia.

Patrz specyfikacje techniczne.

Należy sprawdzać ciśnienie opony do momentu, w którym naprawiana opona nie zostanie wymieniona.

Puste butle z uszczelniaczem mogą być wyrzucone wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Wulkanizatorowi należy dostarczyć pozostałość uszczelniacza lub usunięte zgodnie z normami lokalnymi.

Jak używać zestawu naprawczego opon

UWAGA Butla pod ciśnieniem może zachowywać się jak materiał wybuchowy lub pędny. W związku z tym nie należy nigdy pozostawia ...

Wymiana żarówki

Zalecenia ogólne Przed wymianą żarówki należy sprawdzić, czy odnośne styki nie są skorodowane; przepalone żarówki ...

Zobacz tez:

Sygnalizacja anomalii
Ewentualne anomalie czujników parkowania sygnalizowane są podczas włączania biegu wstecznego przez zaświecenie się lampki è w zestawie wskaźników i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetla się odnośny komunikat, (gdzie prz ...

Wskazówki dotyczące rozmieszczenia bagażu
Jaki bagaż? Pojemność bagażnika do dachu: > 260 l Pojemność bagażnika do dachu przy złożonym oparciu fotela pasażera: > 479 l Całkowita ładowność: > 260 kg Ładowność bagażnika: &g ...

Samochody