Ford Ka: Jak pompować oponę

Ford Ka –> W razie awarii –> Zestaw naprawczy opon –> Jak pompować oponę

UWAGA

Jak pompowaæ oponê


Zestaw przedstawiony na rys. 9 zawiera:

  1. Naklejka
  2. Butla z uszczelniaczem
  3. Przewód elastyczny butli z uszczelniaczem
  4. Podstawa butli
  5. Manometr
  6. Wtyczka zasilająca z przewodem
  7. Włącznik kompresora
  8. Przewód elastyczny zestawu naprawczego
  9. Zawór bezpieczeństwa

1. Wyjmij zestaw naprawy opon z opakowania.

2. Odklej od butli z uszczelniaczem naklejkę A informującą o maksymalnej dozwolonej prędkości 80 km/h (50 mil/h) i umieść ją w widocznym dla kierowcy miejscu na desce rozdzielczej. Upewnij się, że naklejka nie zakrywa na desce żadnego ważnego elementu.

3. Wyjmij z zestawu przewód elastyczny H z zaworem bezpieczeństwa I i wtyczkę zasilającą z przewodem F.

4. Połącz przewód elastyczny H z zaworem bezpieczeństwa I do butli z uszczelniaczem B.

5. Umocuj butlę z uszczelniaczem B na odnośnej podstawie D.

6. Odkręć nakrętkę zaworu z uszkodzonej opony.

7. Przykręć mocno przewód elastyczny butli z uszczelniaczem C do zaworu uszkodzonej opony.

8. Upewnij się, że włącznik kompresora G znajduje się w położeniu 0.

9. Włóż wtyczkę zasilającą F do gniazdka zapalniczki lub do pomocniczego gniazda zasilania.

10. Uruchom silnik.

11. Naciśnij włącznik kompresora, by znajdował się G w położeniu I.

12. Pompuj oponę przez nie więcej niż 10 minut do ciśnienia pompowania zawierającego się pomiędzy minimum 1,8 bara (26 psi) i maksimum 3,5 bara (51 psi).

Naciśnij przycisk kompresora G w położenie 0 i sprawdź bieżące ciśnienie opony za pomocą manometru E.

Uwaga Jeśli nie osiągnięto ciśnienia o wartości 1.8 bara (26 psi) nie należy kontynuować pompowania opony.

Uwaga Jeśli uszczelniacz pompowany jest za pośrednictwem zaworu opony, ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 barów (87 psi), jednak spadnie ponownie po około 30 sekundach.

13. Odłącz wtyczkę zasilającą F od gniazda zapalniczki lub od pomocniczego gniazda zasilania.

14. Odkręć szybko przewód elastyczny C od zaworu opony. Zakręć korek zaworu.

15. Pozostaw butlę z uszczelniaczem B na odnośnej podstawie D.

16. Schowaj zestaw w bezpiecznym, ale łatwo dostępnym miejscu.

Ponowne użycie zestawu wymagane będzie w celu sprawdzenia ciśnienia w oponie.

17. Rusz natychmiast i jedź przez około trzy kilometry (dwie mile), tak aby uszczelniacz mógł zespoić uszkodzoną część opony.

UWAGA

Jeśli w czasie podróży zauważysz silne wibracje, nieregularne ruchy kierownicy lub hałas, zmniejsz prędkość i prowadź ostrożnie do bezpiecznego miejsca, w którym mógłbyś zatrzymać pojazd.

Sprawdź ponownie oponę i ciśnienie w niej. Jeśli ciśnienie w oponie jest mniejsze niż 1 bar (14.7 psi) lub jeśli zauważysz pęknięcia, wypukłości lub widoczne uszkodzenia tego typu, nie kontynuuj podróży na takiej oponie.

18. Zatrzymaj pojazd po przejechaniu około trzech kilometrów (dwie mile). Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij ciśnienie uszkodzonej opony.

19. Podłącz zestaw naprawczy i odczytaj ciśnienie w oponie na manometrze E.

20. Dopompuj oponę do wskazanej wartości (patrz sekcja "Ciśnienie pompowania" w rozdziale "Dane techniczne").

21. Po napompowaniu opony do właściwej wartości wyłącz kompresor przyciskiem G przełączając go w położenie 0, wyjmij z gniazdka wtyczkę zasilającą F, odkręć przewód elastyczny C i zakręć nakrętkę zaworu.

22. Pozostaw przewód C i przewód H podłączone do butli z uszczelniaczem B i schowaj w bezpiecznym miejscu.

23. Udaj się do najbliższego wulkanizatora, aby wymienić uszkodzoną oponę.

Zanim wulkanizator zdejmie oponę z obręczy należy go poinformować, że zawiera ona uszczelniacz.

Po użyciu i możliwie jak najszybciej wymień butlę z uszczelniaczem B i przewód elastyczny C.

Uwaga Należy pamiętać, że awaryjne drogowe zestawy naprawcze zapewniają jedynie tymczasowy ruch pojazdu.

Normy dotyczące naprawy opon po użyciu zestawu naprawczego mogą być różne w zależności od kraju.

Zaleca się skonsultować z wyspecjalizowanym wulkanizatorem w celu uzyskania tego typu informacji.

UWAGA

Przed wyruszeniem w podróż należy upewnić się, że opona została napompowana do zalecanego poziomu ciśnienia.

Patrz specyfikacje techniczne.

Należy sprawdzać ciśnienie opony do momentu, w którym naprawiana opona nie zostanie wymieniona.

Puste butle z uszczelniaczem mogą być wyrzucone wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Wulkanizatorowi należy dostarczyć pozostałość uszczelniacza lub usunięte zgodnie z normami lokalnymi.

Jak używać zestawu naprawczego opon

UWAGA Butla pod ciśnieniem może zachowywać się jak materiał wybuchowy lub pędny. W związku z tym nie należy nigdy pozostawia ...

Wymiana żarówki

Zalecenia ogólne Przed wymianą żarówki należy sprawdzić, czy odnośne styki nie są skorodowane; przepalone żarówki ...

Zobacz tez:

Oświetlenie wnętrza samochodu
Zdejmij klosz lampy podważając go śrubokrętem.  Wyjmij Żarówkę zwalniając jej zatrzask spręży nowy.  Wymień żarówkę na nową. Po wymianie żarówki zamontuj klosz lampy. OSTROŻNIE ...

Awaria poduszki powietrznej
Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Ciągłe świecenie się lampki sygnalizacyjnej wskazuje na anomalię układu poduszek powietrznych. W niekt&oacut ...

Samochody