Smart: Poduszki powietrzne

Smart –> Smart w ruchu –> Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne


Poduszki powietrzne minimalizują obrażenia w razie poważnych zderzeń czołowych.

System poduszek powietrznych składa się z:

Wskazówka:

Poduszki powietrzne są dodatkowym elementem systemu ochrony pasywnej; spełniają one swoją funkcję ochronną jedynie w połączeniu z prawidłowo zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Poduszka powietrzna kierowcy/poduszka powietrzna pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy/poduszka powietrzna pasażera


Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera w połączeniu z

zapewniają dodatkową ochronę głowy i klatki piersiowej w przypadku ciężkich kolizji czołowych (A).

Boczne poduszki powietrzne*

Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach foteli kierowcy i pasażera.

W razie kolizji poduszka po stronie uderzenia (B lub C) otwiera się, chroniąc dodatkowo klatkę piersiową.

W razie uszkodzenia oparcia foteli należy zgłosić się do smart Center.

Tylko sprawne fotele spełniają przeznaczoną im funkcję zabezpieczającą.

Lampka kontrolna poduszek powietrznych

Świecąca lampka kontrolna
poduszek powietrznych sygnalizuje usterkę w systemie zabezpieczeń

Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna poduszek powietrznych zapala się.

Wyniki samokontroli systemów bezpieczeństwa prezentowane są w następujący sposób:

1. Lampka kontrolna poduszek powietrznych gaśnie po upływie 4 sekund

2. Po upływie 4 sekund lampka kontrolna poduszek powietrznych gaśnie na 1 sekundę, po czym zapala się ponownie i nie gaśnie

3. Lampka kontrolna poduszek powietrznych miga przez 15 sekund

4. Lampka kontrolna poduszek powietrznych miga bez przerwy.

Uwaga!

Jeżeli podczas jazdy zaświeci się lampka kontrolna poduszek powietrznych, należy niezwłocznie zgłosić się do smart Center.

Prawidłowe działanie poduszek powietrznych zapewnione jest tylko wtedy, gdy:

Uwaga!

Ze względów konstrukcyjnych poduszki powietrzne nie zadziałają w każdej sytuacji awaryjnej, ponieważ prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa zapewnia często wystarczającą ochronę. Poduszki powietrzne nie zastępują pasów bezpieczeństwa.

Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia ciężkich lub nawet śmiertelnych obrażeń, należy się upewnić, że zawsze wszyscy podróżni - również kobiety ciężarne - mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i zajęły prawidłową pozycję siedzącą, a fotele znajdują się w pozycji zbliżonej do pionowej.

Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia ciężkich lub nawet śmiertelnych obrażeń na skutek gwałtownego (w ciągu milisekund) napełniania się poduszek powietrznych, należy przestrzegać następujących zasad:

Podróżni powinni mieć zawsze prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i opierać się o oparcia ustawione w pozycji zbliżonej do pionowej.

Na fotelu pasażera nie można mocować tyłem do kierunku jazdy żadnych elementów pasywnej ochrony dzieci, gdy nie ma możliwości wyłączenia czołowej poduszki powietrznej pasażera.

W pojazdach smart poduszka powietrzna pasażera zostaje wyłączona, gdy na fotelu pasażera zamocowany jest fotelik dla niemowlęcia, a lampka kontrolna poduszek świeci.

Jeżeli na fotelu pasażera zamocowano fotelik dziecięcy przodem do kierunku jazdy, fotel należy koniecznie odsunąć możliwie jak najdalej do tyłu.

Nie pochylać się do przodu, szczególnie w czasie jazdy (np. nad nakładką koła kierownicy).

Z powodu koniecznej dużej szybkości napełniania się poduszki nie można całkowicie wyeliminować ryzyka otarcia naskórka lub odniesienia lekkich obrażeń na skutek jej zadziałania.

Po zadziałaniu poduszek - poduszki są gorące,

wymienić poduszki w smart Center.

W czasie napełniania się poduszki zostaje uwolniona niewielka ilość pyłu. Pył ten nie jest szkodliwy dla zdrowia i nie świadczy o pożarze wewnątrz pojazdu. Może on spowodować trudności w oddychaniu u osób chorych na astmę lub cierpiących na dolegliwości układu oddechowego. Aby uniknąć tych trudności, należy natychmiast opuścić pojazd, gdy tylko okaże się to bezpieczne, lub otworzyć okna w celu umożliwienia dopływu świeżego powietrza.

Należy stosować tylko oryginalne elementy systemu pasywnej ochrony dzieci (fotelik smart dla niemowląt, fotelik smart dla dzieci, poduszka na fotel smart dla dzieci).

Stosowanie innych elementów systemu ochrony pasywnej dla dzieci nie zapobiega w razie wypadku wyzwoleniu poduszki powietrznej pasażera i stanowi zagrożenie dla życia dziecka.

W przypadku kontynuowania jazdy mimo świecącej lub stale pulsującej lampki kontrolnej poduszek powietrznych (błąd w systemie poduszek powietrznych) istnieje prawdopodobieństwo, że

W przypadku zainstalowania fotelika smart dla niemowląt za pomocą zaczepu komfortowego, przednia i boczna poduszka powietrzna pasażera muszą być wyłączone ze względów bezpieczeństwa. Wyzwolenie poduszki powietrznej może doprowadzić do ciężkich lub nawet śmiertelnych obrażeń dziecka podróżującego w foteliku.

Przy korzystaniu z oryginalnej poduszki na fotel smart dla dzieci oraz oryginalnego fotelika smart dla dzieci, fotel pasażera należy odsunąć maksymalnie do tyłu aż do wyraźnego zatrzaśnięcia. Poduszka powietrzna pasażera spełnia w tej pozycji fotela funkcję ochronną. Oparcie fotela pasażera musi się wyraźnie zatrzasnąć, co oznacza jego zaryglowanie.

Podczas jazdy, nawet na krótkich odcinkach, dzieci nie powinny stać przed fotelem pasażera.

Zadziałanie poduszki powietrznej może spowodować śmiertelne obrażenia dziecka.

Na oparciach foteli, drzwiach, oknach, konsoli środkowej i konstrukcji kabiny TRIDION wolno montować wyłącznie akcesoria atestowane przez smart GmbH. W przeciwnym razie może dojść do zakłócenia działania poduszek powietrznych.

Boczne poduszki powietrzne umieszczone są w oparciach foteli kierowcy i pasażera.

Dlatego nie należy

Może to spowodować nieprawidłowe zadziałanie poduszki powietrznej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by przestrzeń przed poduszkami zawsze pozostawała wolna. W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia w działaniu poduszki powietrznej lub wyrzucenie przedmiotów w kierunku osoby zajmującej fotel.

Poduszki powietrzne i napinacze pasów nie działają przy wyłączonym zapłonie

Układ  ESP

Działanie układu ESP Pojazd jest wyposażony seryjnie w elektroniczny układ stabilizujący (Elektronische Stabilitats- Programm - ESP). Układ ESP z ...

A co z bagażem?

A może pojedziemy na zakupy? Kierowca pojazdu smart city-coupe czy smart cabrio nie musi długo szukać miejsca do parkowania. Drobne do parkometru są pod r ...

Zobacz tez:

Holowanie samochodu
Odczepić osłonę poprzez naciśnięcie miejsca ze strzałką (A - model podstawowy / B - model z pakietem specjalnym) i wyjąć ją. Ucho holownicze znajduje się w skrzynce z narzędziami samochodowymi. Narzędzia. Wkr ...

Gniazdo 12 V
Funkcja Przy włączonym zapłonie gniazdo 12 V (A) służy do zasilania: zapalniczki (stanowiącej element zestawu dla palących) elektrycznej pompki do kół (stanowiącej element pakietu awaryj nego) innych urządzeń zasilanych ...

Samochody