Ford Ka: Zalecenia ogólne

Ford Ka –> W razie awarii –> Wymiana żarówki –> Zalecenia ogólne

Samochód może być fabrycznie wyposażony (o ile żądano/przewidziano) w normalne lub w dojazdowe koło zapasowe.

Ponadto, w przypadku niektórych wersji/rodzajów wyposażenia samochód posiada fabrycznie 4 śruby zabezpieczające przed kradzieżą (po jednej śrubie na koło).

Aby odkręcić/ponownie wkręcić śruby, konieczne jest użycie odpowiedniej nakładki A-rys. 2 stanowiącej element wyposażenia, umieszczając ją między śrubą mocującą i kluczem z wyposażenia, jak pokazano na rys. 2.

Uwaga Do ASO Forda można zwrócić się o duplikat śrub i specyficznej nakładki, przekazując odnośny kod numeryczny załączony do zestawu.

Operacje wymiany koła oraz prawidłowego użycia podnośnika i dojazdowego koła zapasowego wymagają przestrzegania kilku niżej wymienionych zaleceń.

Zalecenia ogólne


UWAGA

Zapasowe koło dojazdowe (gdzie przewidziano), jest specyficzne dla tego modelu samochodu; nie należy stosować go w innych modelach, ani też nie należy używać kół zapasowych z innych modeli w posiadanym samochodzie. Zapasowe koło dojazdowe może być użyte tylko w przypadkach awaryjnych.

Użycie koła zapasowego powinno ograniczać się do niezbędnego minimum, a prędkość nie może przekraczać 80 km/h.

Na zapasowym kole dojazdowym umieszczona jest naklejka koloru pomarańczowego, na której podano główne ostrzeżenia dotyczące użycia koła i związane z nimi ograniczenia użycia.

Naklejki nie należy absolutnie usuwać lub zasłaniać.

Na dojazdowe koło zapasowe nie wolno absolutnie zakładać żadnego kołpaka koła.

Naklejka podaje następujące zalecenia w czterech językach: uwaga! tylko do użytku tymczasowego! 80 km/h max! wymienić jak najszybciej na standardowe koło pojazdu.

Nie należy zasłaniać tych informacji.

Należy zasygnalizować awaryjny postój samochodu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego: Światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy, itp.

Pasażerowie powinni opuścić samochód, szczególnie jeżeli jest mocno obciążony i poczekać na wymianę koła z dala od mogącego im zagrozić ruchu na drodze.

W przypadku drogi pochyłej lub nierównej pod kołami należy umieścić kliny lub inne przedmioty służące do zablokowania kół samochodu.

Inaczej jeździ się samochodem, w którym zamontowane jest zapasowe koło dojazdowe.

Należy unikać przyspieszeń i nagłych hamowań, gwałtownych skrętów i szybkich zakrętów.

Trwałość całkowita zapasowego koła dojazdowego jest przewidziana na około 3000 km, po tym przebiegu należy wymienić oponę na nową tego samego typu. W żadnym wypadku nie należy montować opony tradycyjnej na obręczy przewidzianej jako obręcz dojazdowego koła zapasowego.

Należy możliwie jak najszybciej naprawić i zamontować wymienione koło. Niedopuszczalne jest stosowanie jednocześnie dwóch lub więcej zapasowych kół dojazdowych.

Nie należy smarować gwintów śrub przed ich zamontowaniem: mogą się samoczynnie odkręcić.

Podnośnik służy tylko do wymiany kół w samochodzie, do którego stanowi wyposażenie lub w samochodzie tego samego modelu. Jest absolutnie zabronione używanie niezgodne podnośnika, jak na przykład do podnoszenia samochodu innego modelu. W żadnym przypadku nie należy używać go do naprawy pod samochodem. Nieprawidłowe ustawienie podnośnika może spowodować opadnięcie samochodu.

Nie należy używać podnośnika do podnoszenia obciążeń większych niż podane na tabliczce znamionowej podnośnika. Na zapasowe koło dojazdowe nie należy zakładać łańcuchów przeciwpoślizgowych, dlatego w przypadku przebicia opony koła przedniego (koło napędzające), i konieczności założenia łańcucha, należy wymontować tylne koło i przełożyć je do przodu, a koło zapasowe zamontować w miejsce koła tylnego.

W ten sposób, mając dwa normalne koła napędzające przednie, w sytuacjach awaryjnych, można zamontować na nie łańcuchy przeciwpoślizgowe.

Podnośnik z wyposażenia pojazdu powinien być używany jedynie w przypadku konieczności wymiany koła w razie sytuacji awaryjnej.

Nieprawidłowo zamontowany kołpak koła może odpaść podczas jazdy samochodu.

Absolutnie nie należy ruszać zaworu do pompowania.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między obręczą a oponą. Okresowo należy sprawdzać ciśnienie w oponach i w zapasowym kole dojazdowym, przestrzegając wartości podanych w rozdziale "Dane techniczne".

Wymiana żarówki

...

Podnośnik

Należy pamiętać, że: masa podnośnika to 1,76 kg; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; ...

Zobacz tez:

Zapalniczka
Aby skorzystać z zapalnicznik należy przełączyć wyłącznik zapłonu w położenie ACC lub ON i wcisnąć wkład zapalniczki do końca. Zapalniczka odskoczy automatycznie po nagrzaniu się do właściwej temperatury ...

Ochrona antykorozyjna
Twój samochód został lak zaprojektowany, żeby był odporny na korozję. Przy produkcji większości elementów użyto specjalnych materiałów i pokryć ochronnych, celem zachowania dobrego wyglądu, trwałości i n ...

Samochody