Ford Ka: Warunki działania

Ford Ka –> Poznawanie samochodu –> System itpms –> Warunki działania

System ten jest aktywny przy prędkości przekraczającej 15 km/h.

W niektórych sytuacjach (podczas dynamicznej jazdy, w specyficznych warunkach nawierzchni drogowej, np. na lodzie, śniegu lub nierównościach), sygnalizacja może być opóźniona.

W pewnych okolicznościach (np. gdy samochód jest niesymetrycznie obciążony z jednej strony, podczas holowania przyczepy, w przypadku uszkodzenia lub zużycia opony, w przypadku użycia dojazdowego koła zapasowego, zestawu do naprawy opon, użycia łańcuchów przeciwpoślizgowych, użycia różnych opon na osiach), system może wydawać błędne wskazania (sygnały) lub tymczasowo wyłączyć się.

W przypadku tymczasowego wyłączenia się systemu lampka sygnalizacyjna nbędzie migać przez około 75 sekund, a następnie świecić światłem stałym; jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się specjalny komunikat.

Wskazania takie nastąpią również na skutek wyłączenia i późniejszego ponownego włączenia silnika, jeśli nie zostaną przywrócone właściwe warunki działania.

UWAGA

Jeśli system sygnalizuje spadek ciśnienia w konkretnej oponie, zaleca się sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach.

System iTPMS nie zwalnia kierowcy z obowiązku sprawdzania ciśnienia w oponach co miesiąc; nie stanowi on funkcji zastępczej w zakresie konserwacji czy bezpieczeństwa.

Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane, gdy opony są zimne.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu ciśnienie sprawdzane jest w oponach nagrzanych, nie należy zmniejszać poziomu ciśnienia, nawet jeśli przekracza on zalecaną wartość, a ponowić kontrolę, gdy opony będą zimne. System iT.P.M.S.

nie jest w stanie zasygnalizować nagłego obniżenia ciśnienia w oponach (na przykład w przypadku pęknięcia opony). W takiej sytuacji należy zatrzymać samochód, hamując ostrożnie i bez wykonywania nagłych skrętów.

System informuje jedynie o niskim poziomie ciśnienia w oponach: nie jest w stanie ich napompować.

Niewystarczające napompowanie opon powoduje wzrost zużycia paliwa, ogranicza trwałość bieżnika i może mieć wpływ na bezpieczne prowadzenie samochodu.

Procedura resetowania

System iTPMS wymaga na początku wykonania fazy "autoadaptacji" (której czas trwania zależy od stylu jazdy i warunków drogowych), która rozpoczyna ...

Radioodtwarzacz

(gdzie przewidziano) Jeśli chodzi o działanie radioodtwarzacza z odtwarzaczem płyt kompaktowych /płyt MP3 (gdzie przewidziano), zapoznaj się z suplemen ...

Zobacz tez:

Odległość, którą można pokonać przy obecnym poziomie paliwa
W tym trybie pokazywana jest szacunkowa odległość, jaką można przejechać do momentu całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa. Zakres podawanych odległości wynosi od 50 do 999 km. Komputer pokładowy może rejestrować ...

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Wysunąć lampkę z zaczepów podważając ją przy pomocy płaskiego śrubokręta.  Wyjąć lampkę ze zderzaka.  Rozchylić dwa zaciski 6 i wyjąć oprawkę. Typ żarówki : R 5 W bagnetowa. ...

Samochody