Ford Ka: Ochrona środowiska naturalnego

Ford Ka –> Poznawanie samochodu –> Ochrona środowiska naturalnego

Urządzeniami do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z silników benzynowych, jakie zastosowano, są:

Nie należy uruchamiać silnika, nawet tylko dla próby, gdy odłączona jest jedna lub więcej świec.

Urządzeniami do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z silników na olej napędowy, jakie zastosowano, są:

UWAGA

Podczas normalnego funkcjonowania katalizator osiąga bardzo wysokie temperatury.

W związku z tym, nie należy parkować samochodu na materiałach łatwopalnych (trawa, suche liście, igły sosnowe, itp.): niebezpieczeństwo pożaru.

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH DPF (DIESEL PARTICULATE FILTER) (dla wersji 1.3L Duratorq)

Diesel Particulate Filter jest filtrem mechanicznym, umieszczonym w układzie wydechowym, który wyłapuje fizycznie cząsteczki węgla znajdujące się w gazach wydechowych silników Diesla.

Filtr cząstek stałych jest konieczny w celu prawie całkowitego wyeliminowania ze spalin cząsteczek węgla, zgodnie z aktualnymi/ przyszłymi normami prawnymi.

Podczas normalnego używania samochodu, centralka kontroli silnika rejestruje szereg danych związanych z jego użyciem (okres użycia, typ trasy, osiągnięte temperatury, itp.) i określa ilość cząsteczek zakumulowanych w filtrze.

Ponieważ filtr jest systemem akumulującym powinien być okresowo regenerowany (czyszczony) przez spalanie cząsteczek węgla.

Procedura regeneracji zarządzana jest automatycznie przez centralkę kontroli silnika, w zależności od stanu akumulacji w filtrze i od warunków używania samochodu.

W trakcie regeneracji możliwe jest wystąpienie następujących zjawisk: ograniczone zwiększanie obrotów biegu jałowego, aktywacja elektrowentylatora, ograniczony wzrost dymienia, wysoka temperatura przy wydechu.

Sytuacje tego typu nie powinny być interpretowane jako anomalie i nie wpływają na zachowanie samochodu i na środowisko. W razie pojawienia się na wyświetlaczu odnośnego komunikatu, patrz sekcja "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty".

Sposób tankowania

W celu zagwarantowania całkowitego zatankowania zbiornika paliwa należy wykonać dwa dolania paliwa po pierwszym zatrzaśnięciu pistoletu dystrybutora. N ...

Bezpieczeñstwo

...

Zobacz tez:

Nie należy używać uszkodzonej ścianki
Należy uważać, aby nie uszkodzić ścianki oddzielającej bagażnik od kabiny ostrymi lub szpiczastymi przedmiotami. Przed każdym transportem sprawdzić, czy ścianka oddzielająca bagażnik od kabiny nie jest uszkodzona. Bagaż nale ...

Wymiana żarówki
Zalecenia ogólne Przed wymianą żarówki należy sprawdzić, czy odnośne styki nie są skorodowane; przepalone żarówki należy wymieniać na nowe tego samego typu i mocy; po wymianie żarówki reflektorów, ze ...

Samochody