Ford Ka: Komputer pokładowy

Ford Ka –> Poznawanie samochodu –> Komputer pokładowy

Informacje ogólne

"Komputer pokładowy" umożliwia wyświetlanie - gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR - wielkości odnośnych do stanu działania samochodu. Funkcja ta składa się z dwóch oddzielnych trybów nazywanych "Trip A" i "Trip B", które monitorują "całkowitą podróż" samochodu (trasa), w sposób niezależny jeden od drugiego.

Obie funkcje można zerować (reset - rozpoczęcie nowej podróży).

"Trip A" umożliwia wyświetlanie następujących wielkości:

"Trip B" umożliwia wyświetlanie następujących wielkości:

Uwaga "Trip B" jest to funkcja, którą można wyłączyć. Wielkości "Zasięg" i "Zużycie chwilowe" nie można wyzerować.

Wskazywane wielkości

Zasięg

Wskazuje odległość, jaką jeszcze można przebyć na paliwie znajdującą się w zbiorniku , zakładając, że utrzymany zostanie jednakowy styl jazdy. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "----", po wystąpieniu następujących przypadków:

OSTRZEŻENIE Na zmianę wartości zasięgu mogą mieć wpływ różne czynniki: styl jazdy (patrz opis w sekcji "Styl jazdy" w rozdziale "Uruchamianie silnika i jazda"), typ trasy (autostrada, miasto, góry, itd...), warunki eksploatacji samochodu (przewożony ładunek, ciśnienie w oponach, itd.).

Dlatego podczas planowania podróży należy wziąć pod uwagę to, co opisano wcześniej.

Przejechana odległość

Wskazuje odległość przejechaną od rozpoczęcia nowej podróży.

Średnie zużycie paliwa

Przedstawia średnie zużycie paliwa od rozpoczęcia nowej podróży.

Chwilowe zużycie paliwa

Wyraża zmieniające się, ciągle uaktualniane, zużycie paliwa.

W przypadku postoju samochodu z włączonym silnikiem na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "----".

Prędkość średnia

Przedstawia wartość średniej prędkości samochodu, w zależności od upływającego całkowitego czasu od rozpoczęcia nowej podróży.

Czas podróży

Czas upływający od rozpoczęcia nowej podróży.

Przycisk sterujący TRIP rys. 12

Przycisk sterujący TRIP rys. 12


Przycisk TRIP, umieszczony na dźwigni prawej, umożliwia - gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR - dostęp do opisanych powyżej wskazań, a także wyzerowanie wartości w związku z rozpoczęciem nowej podróży:

Nowa podróż

Rozpoczyna się od momentu wykonania wyzerowania:

OSTRZEŻENIE Operacja wyzerowania przeprowadzona w momencie, kiedy wyświetlane są wskazania "Trip A" wykonuje reset jedynie wskazań odnośnych do danej funkcji.

OSTRZEŻENIE Operacja wyzerowania przeprowadzona w momencie, kiedy wyświetlane są wskazania "Trip B" wykonuje reset jedynie wskazań odnośnych do danej funkcji.

Procedura rozpoczęcia podróży

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR, wykonaj wyzerowanie (reset) naciskając i przytrzymując przez ponad 2 sekundy przycisk TRIP.

Wyjście z Trip

Z funkcji TRIPwychodzi się automatycznie po wyświetleniu wszystkich wielkości lub przytrzymując naciśnięty przycisk MENU Npowyżej 1 sekundy.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Samochód może być wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny przedstawiający użytkownikowi podczas jazdy samochodem niezbędne informacje, ...

Siedzenia

SIEDZENIA PRZEDNIE UWAGA Wszelkie regulacje mogą być wykonywane wyłącznie gdy samochód stoi. Regulacja wzdłużna rys. 13 Podnieś d ...

Zobacz tez:

Pedał hamulca
Pedał hamulca obsługuje dwa niezależne od siebie obwody hamulcowe. Podczas hamowania wspomaganie układu hamulcowego zwiększa siłę hamowania. W przypadku awarii jednego z obwodów hamulcowych (patrz: awarie układu hamulcowego strona 7-29) ...

Ścianka oddzielająca bagażnik od kabiny
Ścianka oddzielająca bagażnik od kabiny stanowi zabezpieczenie zawartości bagażnika na wypadek kolizji. Montaż w smart Center Ścianka oddzielająca bagażnik od kabiny montowana jest w pojeździe za pomocą czterech zaczepów. Za ...

Samochody