Chevrolet Spark: Usuwanie zaparowania przedniej szyby

Usuwanie zaparowania przedniej szyby


 1. Wyłączyć recyrkulację powietrza i ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu SZYBY .

 2.  Włączyć chłodzenie .

 3.  Ustawić odpowiednią temperaturę.
 4.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Recyrkulacja powietrza


Recyrkulacja powietrza


Do obsługi recyrkulacji powietrza służy dźwignia .


Ostrzeżenie Jazda przez dłuższy czas z włączoną recyrkulacją powietrza może doprowadzić do senności osób we wnętrzu pojazdu. W celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz okresowo wyłączać recyrkulację powietrza.

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona.

W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować zaparowanie szyb. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Chłodzenie


Funkcja ta jest obsługiwana za pomocą przycisku i jest dostępna tylko
przy pracującym silniku i gdy włączona jest dmuchawa.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziomu zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Klimatyzacja nie działa, gdy pokrętło regulacji prędkości dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej (OFF).

Gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w czerwonym zakresie, powietrze wydmuchiwane z kratek nawiewu będzie ciepłe do momentu włączenia klimatyzacji.

Aby wyłączyć układ klimatyzacji, obrócić pokrętło prędkości dmuchawy w położenie 0.

Przestroga Korzystać wyłącznie z określonego czynnika chłodzącego.

 

Ostrzeżenie Układy klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji mogą być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. Nieodpowiednie metody serwisowania mogą doprowadzić do powstania obrażeń.

Normalne chłodzenie

 1.  Włączyć układ klimatyzacji.
 2.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.
 3.  Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w żądane położenie.
 4.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia


Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

 1.  Włączyć układ klimatyzacji.
 2.  Przesunąć dźwignię recyrkulacji w prawo, aby wybrać tryb zamkniętego obiegu.
 3.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).
 4.  Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość

Klimatyzacja

Ostrzeżenie Nie wolno spać w samochodzie z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Spadek zawartości tlenu w powietrzu i/lub ...

Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Ostrzeżenie Nie wolno spać w samochodzie z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Spadek zawartości tlenu w powietrzu i/lub ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika
Silnik zimny lub rozgrzany  Włączyć rozrusznik bez naciskania pedału gazu,  Puścić kluczyk jak tylko silnik zacznie pracować WAŻNE W razie przerwy w zasilaniu (odłączony lub rozładowany akumulator...). W ...

Oryginalne zabezpieczenia dla dzieci smart
przeznaczone są specjalnie do zastosowania w pojazdach smart gwarantują dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zostały przetestowane i dopuszczone do stosowania przez smart GmbH. gwarantują bezpieczeństwo znacznie przekraczające wymogi normy ECE ...

Samochody