Chevrolet Spark: Odtwarzacz CD

Po wsunięciu każdej płyty CD na wyświetlaczu pojawia się napis "Radio", a podczas ładowania płyty - napis "File check".

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się nazwa i numer utworu.

Po wyłączeniu zapłonu lub radioodtwarzacza urządzenie pozostanie w trybie odtwarzacza płyt CD. Po włączeniu zapłonu płytę CD znajdującą się w odtwarzaczu można odtworzyć dopiero po włączeniu radioodtwarzacza. Po włączeniu zapłonu oraz radioodtwarzacza i wybraniu trybu odtwarzacza CD płyta będzie odtwarzana od miejsca, w którym nastąpiło zatrzymanie.

Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu można umieścić pojedyncze płyty CD o średnicy 8 cm.

Pełnowymiarowe oraz małe płyty CD wsuwa się w taki sam sposób.

Podczas odtwarzania płyty CD-R jakość dźwięku może ulec pogorszeniu w wyniku nieodpowiedniej jakości nośnika, niewłaściwej metody zapisu płyty, słabej jakości nagranych plików bądź nieodpowiedniego postępowania z płytą.

Może dojść do przeskakiwania dźwięku, a także problemów z odszukaniem żądanego utworu i wsuwaniem/ wysuwaniem płyty. W takiej sytuacji należy sprawdzić powierzchnię płyty.

Uszkodzona płyta CD, np. popękana lub porysowana, nie będzie prawidłowo odtwarzana. Jeśli powierzchnia płyty jest zabrudzona, patrz sekcja "Postępowanie z płytami CD".

Jeśli na płycie nie ma widocznych uszkodzeń, należy sprawdzić odtwarzacz, wsuwając nieuszkodzoną płytę.

Na płyty nie należy naklejać żadnych etykiet, ponieważ mogłyby one utknąć w odtwarzaczu. W przypadku płyt nagranych na komputerze, które wymagają opisu, najlepiej opisać płytę specjalnym pisakiem.

Przestroga Naklejanie etykiet na płyty, wsuwanie kilku płyt na raz i podejmowanie prób odtwarzania porysowanych lub uszkodzonych płyt może spowodować uszkodzenie odtwarzacza CD.

Korzystając z odtwarzacza CD, używać wyłącznie odpowiednio oznakowanych płyt w dobrym stanie, wsuwać tylko jedną płytę jednocześnie oraz utrzymywać odtwarzacz i szczelinę na płyty w czystości

Wsuwanie płyty

Wsunąć płytę w szczelinę opisem do góry. Radioodtwarzacz automatycznie wciągnie płytę i rozpocznie odtwarzanie.

Wybór trybu odtwarzacza CD

Wsunięcie płyty CD w szczelinę spowoduje uaktywnienie trybu odtwarzania.

W celu rozpoczęcia odtwarzania płyty, gdy włączony jest inny tryb podczas wsuwania płyty, można również nacisnąć przycisk [CD].

WYSUWANIE PŁYTY CD

Nacisnąć przycisk [EJECT]: płyta wysunie się z radioodtwarzacza.

Wyjąć płytę z radioodtwarzacza.

Wstrzymanie

Nacisnąć przycisk [CD], aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD.

Na ekranie będzie migać wskazanie "PAUSE" Aby wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć przycisk [CD].

Następny/poprzedni utwór

Nacisnąć przycisk [TUNE UP]/[TUNE DOWN], aby odtworzyć następny/ poprzedni utwór.

Szybkie przeszukiwanie do przodu/ do tyłu

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [TUNE UP]/[TUNE DOWN], aby przeszukać utwór do przodu/do tyłu.

Następny/poprzedni katalog - tylko płyty z plikami MP3/WMA

Nacisnąć przycisk [SEEK UP]/[SEEK DOWN], aby odtworzyć następny/ poprzedni utwór.

RPT (powtórzenie)

Aby powtarzać odtwarzanie bieżącego utworu, nacisnąć przycisk [2 RPT].

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [2 RPT].

RDM (losowo)

Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, nacisnąć przycisk [3 RDM].

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [3 RPT].

INT (przeszukiwanie)

Nacisnąć przycisk [4 INT]; radioodtwarzacz rozpocznie odtwarzanie 10 początkowych sekund kolejnych utworów.

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [4 INT].

Tryb odtwarzania wszystkich plików/ katalogu - tylko płyty z plikami MP3/ WMA

Funkcje powtarzania, skanowania i odtwarzania losowego działają w tym folderze, gdy opcja "DIR mode" jest aktywna.

Aby włączyć tryb katalogu, nacisnąć przycisk [1 DIR].

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [1 DIR].

Wyświetlanie informacji ze znaczników ID3 - tylko płyty z plikami MP3/WMA

Nacisnąć przycisk [FAV/INFO], aby wyświetlić informacje dotyczące bieżących plików, zapisane w znacznikach ID3.

Odtwarzacze audio

...

Tryb odtwarzania z urządzenia USB

Wybór trybu odtwarzania z urządzenia USB Nacisnąć przycisk [USB], aby przejść do trybu odtwarzania plików z urządzenia USB. Pod ...

Zobacz tez:

Opony i obręcze
Wskazówki dotyczące opon i obręczy w pojazdach smart Należy stosować wyłącznie opony i obręcze zalecane przez smart GmbH. Gwarantują one optymalne właściwości jezdne i bezpieczeństwo. Opony zimowe należy montować ...

Uniwersalny zestaw głośnomówiący
Uniwersalny zestaw głośnomówiący Zamieszczono tu krótki opis uniwersalnego zestawu głośnomówiącego. Szczegółowy opis poszczególnych funkcji znajduje się w instrukcji obsługi uniwersalnego zestawu głośn ...

Samochody