Chevrolet Spark: Odtwarzacz CD

Po wsunięciu każdej płyty CD na wyświetlaczu pojawia się napis "Radio", a podczas ładowania płyty - napis "File check".

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się nazwa i numer utworu.

Po wyłączeniu zapłonu lub radioodtwarzacza urządzenie pozostanie w trybie odtwarzacza płyt CD. Po włączeniu zapłonu płytę CD znajdującą się w odtwarzaczu można odtworzyć dopiero po włączeniu radioodtwarzacza. Po włączeniu zapłonu oraz radioodtwarzacza i wybraniu trybu odtwarzacza CD płyta będzie odtwarzana od miejsca, w którym nastąpiło zatrzymanie.

Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu można umieścić pojedyncze płyty CD o średnicy 8 cm.

Pełnowymiarowe oraz małe płyty CD wsuwa się w taki sam sposób.

Podczas odtwarzania płyty CD-R jakość dźwięku może ulec pogorszeniu w wyniku nieodpowiedniej jakości nośnika, niewłaściwej metody zapisu płyty, słabej jakości nagranych plików bądź nieodpowiedniego postępowania z płytą.

Może dojść do przeskakiwania dźwięku, a także problemów z odszukaniem żądanego utworu i wsuwaniem/ wysuwaniem płyty. W takiej sytuacji należy sprawdzić powierzchnię płyty.

Uszkodzona płyta CD, np. popękana lub porysowana, nie będzie prawidłowo odtwarzana. Jeśli powierzchnia płyty jest zabrudzona, patrz sekcja "Postępowanie z płytami CD".

Jeśli na płycie nie ma widocznych uszkodzeń, należy sprawdzić odtwarzacz, wsuwając nieuszkodzoną płytę.

Na płyty nie należy naklejać żadnych etykiet, ponieważ mogłyby one utknąć w odtwarzaczu. W przypadku płyt nagranych na komputerze, które wymagają opisu, najlepiej opisać płytę specjalnym pisakiem.

Przestroga Naklejanie etykiet na płyty, wsuwanie kilku płyt na raz i podejmowanie prób odtwarzania porysowanych lub uszkodzonych płyt może spowodować uszkodzenie odtwarzacza CD.

Korzystając z odtwarzacza CD, używać wyłącznie odpowiednio oznakowanych płyt w dobrym stanie, wsuwać tylko jedną płytę jednocześnie oraz utrzymywać odtwarzacz i szczelinę na płyty w czystości

Wsuwanie płyty

Wsunąć płytę w szczelinę opisem do góry. Radioodtwarzacz automatycznie wciągnie płytę i rozpocznie odtwarzanie.

Wybór trybu odtwarzacza CD

Wsunięcie płyty CD w szczelinę spowoduje uaktywnienie trybu odtwarzania.

W celu rozpoczęcia odtwarzania płyty, gdy włączony jest inny tryb podczas wsuwania płyty, można również nacisnąć przycisk [CD].

WYSUWANIE PŁYTY CD

Nacisnąć przycisk [EJECT]: płyta wysunie się z radioodtwarzacza.

Wyjąć płytę z radioodtwarzacza.

Wstrzymanie

Nacisnąć przycisk [CD], aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD.

Na ekranie będzie migać wskazanie "PAUSE" Aby wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć przycisk [CD].

Następny/poprzedni utwór

Nacisnąć przycisk [TUNE UP]/[TUNE DOWN], aby odtworzyć następny/ poprzedni utwór.

Szybkie przeszukiwanie do przodu/ do tyłu

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [TUNE UP]/[TUNE DOWN], aby przeszukać utwór do przodu/do tyłu.

Następny/poprzedni katalog - tylko płyty z plikami MP3/WMA

Nacisnąć przycisk [SEEK UP]/[SEEK DOWN], aby odtworzyć następny/ poprzedni utwór.

RPT (powtórzenie)

Aby powtarzać odtwarzanie bieżącego utworu, nacisnąć przycisk [2 RPT].

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [2 RPT].

RDM (losowo)

Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, nacisnąć przycisk [3 RDM].

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [3 RPT].

INT (przeszukiwanie)

Nacisnąć przycisk [4 INT]; radioodtwarzacz rozpocznie odtwarzanie 10 początkowych sekund kolejnych utworów.

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [4 INT].

Tryb odtwarzania wszystkich plików/ katalogu - tylko płyty z plikami MP3/ WMA

Funkcje powtarzania, skanowania i odtwarzania losowego działają w tym folderze, gdy opcja "DIR mode" jest aktywna.

Aby włączyć tryb katalogu, nacisnąć przycisk [1 DIR].

W celu anulowania tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk [1 DIR].

Wyświetlanie informacji ze znaczników ID3 - tylko płyty z plikami MP3/WMA

Nacisnąć przycisk [FAV/INFO], aby wyświetlić informacje dotyczące bieżących plików, zapisane w znacznikach ID3.

Odtwarzacze audio

...

Tryb odtwarzania z urządzenia USB

Wybór trybu odtwarzania z urządzenia USB Nacisnąć przycisk [USB], aby przejść do trybu odtwarzania plików z urządzenia USB. Pod ...

Zobacz tez:

Gniazdo 12 V
Funkcja Przy włączonym zapłonie gniazdo 12 V (A) służy do zasilania: zapalniczki (stanowiącej element zestawu dla palących) elektrycznej pompki do kół (stanowiącej element pakietu awaryj nego) innych urządzeń zasilanych ...

Konsola na telefon
Konsola na telefon Konsola na telefon znajduje się przed dźwignią zmiany biegów. Dostępne są uchwyty odpowiednie dla różnych modeli telefonów komórkowych. Aby w uniwersalnym zestawie głośnomówiącym korzystać ...

Samochody