Smart: Wyświetlacz

Smart –> Randka w ciemno –> Wyświetlacz

Funkcja

Funkcja


Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

  1. wskaźnik poziomu paliwa
  2. wskaźnik włączonego biegu lub trybu automatycznego/blokada rozruchu
  3. wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  4. wskaźnik wielofunkcyjny, pokazujący m.in. ilość pozostałej rezerwy paliwa
  5. ostrzeżenie przed mrozem*
  6. wskaźnik terminu przeglądu (WIA)

Tylko w pojazdach z klimatyzacją lub jako wyposażenie dodatkowe

Podświetlenie wyświetlacza

Wyświetlacz jest podświetlony przy:

Podświetlenie wyświetlacza gaśnie po 30 sekundach od:

Podświetlenie wyświetlacza jest przyciemnione przy:

1 Wskaźnik poziomu paliwa

1 Wskaźnik poziomu paliwa


Stopień napełnienia zbiornika paliwa wskazywany jest za pomocą 5 owalnych segmentów.

Liczba segmentów ciemnych symbolizuje stopień napełnienia zbiornika.

Rezerwa

Jazda na rezerwie oznacza, że w zbiorniku znajduje się jeszcze ok. 5 litrów paliwa.

W takim wypadku:

Uwagi dotyczące wskaźnika rezerwy:

Wszystkie segmenty migają:

2 Wskaźnik włączonego biegu (cyfrowy)

2 Wskaźnik włączonego biegu (cyfrowy)


włączony bieg


blokada rozruchu aktywna
(patrz 7-4 i następne)

przełączanie na bieg wyższy


przełączanie na bieg niższy


bieg neutralny


włączony bieg wsteczny


nie włączono biegu


usterka w systemie zmiany
biegów

tryb automatyczny


awaria szyny danych CAN
(symbol miga)

składany dach tylny nie jest
prawidłowo zablokowany.

3 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

3 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego


Temperatura płynu chłodzącego przedstawiana jest za pomocą 5 owalnych segmentów.

Liczba segmentów ciemnych symbolizuje temperaturę płynu chłodzącego.

3 ciemne segmenty oznaczają normalną temperaturę pracy:

Przy 5 ciemnych segmentach symbol C zaczyna migać.

Jeżeli temperatura nadal rośnie, po upływie 15 sekund zaczynają migać wszystkie segmenty wskaźnika temperatury.

Uwaga!

W takim przypadku dalsza jazda lub niewyłączenie silnika mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika.

4 Wskaźnik wielofunkcyjny

4 Wskaźnik wielofunkcyjny


Aby przełączać poszczególne funkcje wskaźnika, należy naciskać przycisk (A):

Wskazówki dotyczące wskaźnika temperatury zewnętrznej!*

Przy szybkich zmianach temperatury wskaźnik temperatury reaguje z opóźnieniem.

Ma to na celu zapobieganie zbyt wysokim wskazaniom temperatury spowodowanym wpływem ciepła z silnika podczas postojów lub przy wolnej jeździe.

Uwaga!

Obsługa przełącznika nie może rozpraszać uwagi kierowcy.

5 ostrzeżenie przed mrozem

5 ostrzeżenie przed mrozem


Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie do 3C, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik informujący o prawdopodobnym oblodzeniu nawierzchni.

Uwaga!

Również wskazywanie temperatury kilku stopni powyżej zera nie gwarantuje, że nawierzchnia nie jest oblodzona Dotyczy to w szczególności odcinków dróg na przesiekach leśnych lub mostach i wiaduktach .

6 Wskaźnik terminu przeglądu

6 Wskaźnik terminu przeglądu


Wskaźnik terminu przeglądu sygnalizuje, kiedy należy wymienić w pojeździe olej.

Włączanie wskaźnika terminu przeglądu

Dwukrotnie nacisnąć przycisk wskaźnika wielofunkcyjnego.

Wskazówki dotyczące wskaźnika terminu przeglądu!

Termin następnej konserwacji jest określony w kilometrach lub w godzinach.

Sposób wyświetlania zależy od długości pokonywanych tras.

Lampki kontrolne

1 lampka kontrolna układu ABS Świeci: przy włączonym zapłonie (test własny) Lampka gaśnie po uruchomieniu silnika lub najpó ...

Zegar

Ustawianie zegara Przyciski do ustawiania czasu znajdują się z tyłu zegara. Przestawianie godziny do przodu Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku (A ...

Zobacz tez:

Ciśnienie powietrza w oponach
Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony muszą być zimne. Nie należy zapominać o sprawdzeniu ciśnienia w kole zapasowym. Odkręcić ka ...

Otwieranie awaryjne pokrywy bagażnika
 rys. 44 Aby otworzyć z wnętrza pokrywę bagażnika, w przypadku rozładowania się akumulatora samochodu lub w przypadku uszkodzenia elektrycznego zamka pokrywy, należy wykonać następującą procedurę (patrz "Powiększanie kom ...

Samochody