Smart: Wyświetlacz

Smart –> Randka w ciemno –> Wyświetlacz

Funkcja

Funkcja


Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

  1. wskaźnik poziomu paliwa
  2. wskaźnik włączonego biegu lub trybu automatycznego/blokada rozruchu
  3. wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  4. wskaźnik wielofunkcyjny, pokazujący m.in. ilość pozostałej rezerwy paliwa
  5. ostrzeżenie przed mrozem*
  6. wskaźnik terminu przeglądu (WIA)

Tylko w pojazdach z klimatyzacją lub jako wyposażenie dodatkowe

Podświetlenie wyświetlacza

Wyświetlacz jest podświetlony przy:

Podświetlenie wyświetlacza gaśnie po 30 sekundach od:

Podświetlenie wyświetlacza jest przyciemnione przy:

1 Wskaźnik poziomu paliwa

1 Wskaźnik poziomu paliwa


Stopień napełnienia zbiornika paliwa wskazywany jest za pomocą 5 owalnych segmentów.

Liczba segmentów ciemnych symbolizuje stopień napełnienia zbiornika.

Rezerwa

Jazda na rezerwie oznacza, że w zbiorniku znajduje się jeszcze ok. 5 litrów paliwa.

W takim wypadku:

Uwagi dotyczące wskaźnika rezerwy:

Wszystkie segmenty migają:

2 Wskaźnik włączonego biegu (cyfrowy)

2 Wskaźnik włączonego biegu (cyfrowy)


włączony bieg


blokada rozruchu aktywna
(patrz 7-4 i następne)

przełączanie na bieg wyższy


przełączanie na bieg niższy


bieg neutralny


włączony bieg wsteczny


nie włączono biegu


usterka w systemie zmiany
biegów

tryb automatyczny


awaria szyny danych CAN
(symbol miga)

składany dach tylny nie jest
prawidłowo zablokowany.

3 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

3 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego


Temperatura płynu chłodzącego przedstawiana jest za pomocą 5 owalnych segmentów.

Liczba segmentów ciemnych symbolizuje temperaturę płynu chłodzącego.

3 ciemne segmenty oznaczają normalną temperaturę pracy:

Przy 5 ciemnych segmentach symbol C zaczyna migać.

Jeżeli temperatura nadal rośnie, po upływie 15 sekund zaczynają migać wszystkie segmenty wskaźnika temperatury.

Uwaga!

W takim przypadku dalsza jazda lub niewyłączenie silnika mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika.

4 Wskaźnik wielofunkcyjny

4 Wskaźnik wielofunkcyjny


Aby przełączać poszczególne funkcje wskaźnika, należy naciskać przycisk (A):

Wskazówki dotyczące wskaźnika temperatury zewnętrznej!*

Przy szybkich zmianach temperatury wskaźnik temperatury reaguje z opóźnieniem.

Ma to na celu zapobieganie zbyt wysokim wskazaniom temperatury spowodowanym wpływem ciepła z silnika podczas postojów lub przy wolnej jeździe.

Uwaga!

Obsługa przełącznika nie może rozpraszać uwagi kierowcy.

5 ostrzeżenie przed mrozem

5 ostrzeżenie przed mrozem


Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie do 3C, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik informujący o prawdopodobnym oblodzeniu nawierzchni.

Uwaga!

Również wskazywanie temperatury kilku stopni powyżej zera nie gwarantuje, że nawierzchnia nie jest oblodzona Dotyczy to w szczególności odcinków dróg na przesiekach leśnych lub mostach i wiaduktach .

6 Wskaźnik terminu przeglądu

6 Wskaźnik terminu przeglądu


Wskaźnik terminu przeglądu sygnalizuje, kiedy należy wymienić w pojeździe olej.

Włączanie wskaźnika terminu przeglądu

Dwukrotnie nacisnąć przycisk wskaźnika wielofunkcyjnego.

Wskazówki dotyczące wskaźnika terminu przeglądu!

Termin następnej konserwacji jest określony w kilometrach lub w godzinach.

Sposób wyświetlania zależy od długości pokonywanych tras.

Lampki kontrolne

1 lampka kontrolna układu ABS Świeci: przy włączonym zapłonie (test własny) Lampka gaśnie po uruchomieniu silnika lub najpó ...

Zegar

Ustawianie zegara Przyciski do ustawiania czasu znajdują się z tyłu zegara. Przestawianie godziny do przodu Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku (A ...

Zobacz tez:

Dodatkowe schowki
Siatka mocująca Małe bagaże można przewozić w opcjonalnej siatce bagażowej. Aby zainstalować siatkę, należy założyć pętle znajdujące się w jej rogach na zaczepy umieszczone w tylnej części nadwozia. ...

Pokrowiec
Pokrowca nie należy używać do zakrywania mocno zabrudzonego pojazdu, ponieważ brud działa wtedy na lakier jak papier ścierny. Uwaga! Jeśli pojazd jest zakryty pokrowcem dłużej niż miesiąc, należy zapewnić dostęp powietrza ...

Samochody