Renault Twingo: Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

Renault Twingo –> Poznajemy samochód –> Pasy bezpieczeństwa / Zabezpieczenia dodatkowe –> Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

WAŻNE Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 •  Wszelkie naprawy i modyfikacje całego systemu poduszki powietrznej kierowcy i pasażera (blok elektroniczny, przewody...) są bezwzglednie zabronione (za wyjątkiem przeprowadzania ich przez wykwalifikowany personel Sieci Renault).
 •  W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu oraz unikniącia jego włączenia w nieprzewidzianym momencie, należy pamiątać, że jedynie odpowiednio przeszkolony personel Sieci Renault jest upoważniony do wykonywania napraw systemu Airbag.
 •  Ze wzglądów bezpieczeństwa system Air bag należy poddać kontroli w sytuacji, gdy samochód uległ kolizji, został skradziony, bądź był przedmiotem próby kradzieży.
 •  W przypadku pożyczenia lub sprzedaży samochodu należy poinformować nowego użytkownika o wyposażeniu pojazdu w system Airbag, oddając mu do rąk niniejszą instrukcją obsługi.
 •  W razie konieczności złomowania pojazdu, należy zwrócić sią do autoryzowanej stacji obsługi Renault w celu dokonania kasacji generatora(ów) gazu.

Wszystkie niżej wymienione zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej w razie wypadku oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy odpaleniu poduszki.

Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej kierowcy
 •  nie dokonywać modyfikacji koła kierownicy, ani jej centralnej części;
 •  nie zasłaniać koła kierownicy żadnym przedmiotem;
 •  nie przyczepiać do kierownicy żadnych przedmiotów (znaczków, zegarków, ozdób...); demontaż kierownicy jest zabroniony (za wyjątkiem wykonywania go przez upoważniony personel Sieci Renault); prowadząc pojazd nie przysuwać sią zbyt blisko do kierownicy: ramiona powinny być lekko zgięte w łokciach (patrz akapit "Regulacja pozycji fotela kierowcy" z rozdziale 1). taka pozycja kierowcy pozwoli na zachowanie wystarczającej wolnej przestrzeni dla pełnego rozwinięcia i skutecznego działania poduszki.

 

Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej pasażera
 •  nie przyklejać, ani nie mocować do deski rozdzielczej żadnych przedmiotów (znaczków, zegarków, ozdób...) w miejscu zainstalowania poduszki;
 •  nie przewozić żadnych przedmiotów lub zwierząt na podłodze miądzy deską rozdzielczą, a pasażerem lub na kolanach pasażera (pies, parasol, laska, paczki...);
 •  nie opierać nóg na desce rozdzielczej, wszystkie części ciała (kolana, ręce, głowa...) winny znajdować sią w bezpiecznej odległości od deski rozdzielczej .

ZABRONIONE JEST INSTALOWANIE FOTELIKA DLA DZIECKA ZWRÓCONEGO TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY NA FOTELU PASAŻERA Z PRZODU, JEŚLI SAMOCHÓD JEST WYPOSAŻONY W PODUSZKĘ POWIETRZNĄ PASAŻERA.

Poduszka powietrzna (Air Bag)

Pojazd może być wyposażony w poduszkę powietrzną po stronie kierowcy  i pasażera . Napis "Airbag" umieszczony na kierownicy ...

Tylne pasy bezwładnościowe

Państwa samochód jest wyposażony w dwa pasy bezwładnościowe umieszczone z tyłu. Ich zapinanie, odpinanie i regulacja dokonywane są w ...

Zobacz tez:

Układ klimatyzacji
Sekcja wentylacji, sekcja ogrzewania i sekcja chłodzenia tworzą jednostkę funkcjonalną, zaprojektowaną w celu zapewnienia komfortu w każdej porze roku, przy każdej pogodzie i w każdej temperaturze na zewnątrz. Jednostka chłodząca ukła ...

Oświetlenie wnętrza samochodu
Zdejmij klosz lampy podważając go śrubokrętem.  Wyjmij Żarówkę zwalniając jej zatrzask spręży nowy.  Wymień żarówkę na nową. Po wymianie żarówki zamontuj klosz lampy. OSTROŻNIE ...

Samochody