Renault Twingo: Procedura wprowadzania kodu do uruchamiana systemu blokady zapłonu

Renault Twingo –> Rady praktyczne –> Procedura wprowadzania kodu do uruchamiana systemu blokady zapłonu

W razie usterki kluczyka kodowanego lub nadajnika zdalnego sterowania centralnym zamkiem, konieczne jest zwrócenie sią o pomoc do Partnera Renault, który, po sprawdzeniu użycia, przekaże Państwu kod do uruchomienia systemu blokady zapłonu. Ze względu na poufny charakter tego kodu, radzimy przechowywać go razem z osobistymi dokumentami.

Jest to kod działający czasowo: każde wyłączenie zapłonu trwające dłużej niż 10 minut powoduje jego anulowanie, tak więc za każdym razem należy wprowadzić kod zgodnie z następująca procedurą:

Przy włączonym zapłonie

  1.  nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk 1. Lampka kontrolna 2 gaśnie, po czym zaczyna migać;
  2.  odliczyć ilość mignięć lampki odpowiadającą pierwszej cyfrze kodu i puścić przycisk, przy właściwej liczbie.

Zwolnienie przycisku jest potwierdzeniem pierwszej cyfry kodu. Powtórzyć czynności A i B w celu wprowadzenia kolejnych trzech cyfr kodu.

Przy włączonym zapłonie


Po zakończeniu wprowadzania ostatniej cyfry, jeśli kod jest rozpoznany, możliwe jest uruchomienie silnika (przy uruchamianiu silnika w ciągu 10 minut od ostatniego wyłączenia zapłonu, lampka kontrolna 2 zaświeci się na kilka sekund, następnie zgaśnie, po czym zaświeci się ponownie na około 30 sekund - są to sygnały przypominające użytkownikowi o działaniu systemu w trybie awaryjnym).

Jeśli kod nie zostaje rozpoznany, lampka kontrolna 2 ponownie zaczyna migać i niemożliwe jest uruchomienie silnika.

Przy włączonym zapłonie


UWAGA
  •  W razie popełnienia pomyłki przy potwierdzaniu cyfr kodu, możliwe jest anulowanie procedury jego wprowadzania przez wyłączenie zapłonu.

    Następnie, należy ponownie włączyć zapłon i od początku przeprowadzić wyżej opisaną procedurę.

  •  Dysponują Państwo trzema próbami wprowadzania kodu. Po trzeciej, nieudanej próbie trzeba odczekać do 15 minut, po czym można ponownie próbować trzy razy, itd...
  •  Opisana procedura usuwania usterki jest tymczasowa, należy jak najszybciej udać się do autoryzowanej stacji obsługi Partnera Renault.

Nadajnik zdalnego sterowania centralnym zamkiem (wymiana baterii)

Odkręcić wkręt 1. Otworzyć obudowę kluczyka i wymienić dwie baterie 2 sprawdzając prawidłowe ustawienie biegunów, zaznaczo ...

Instalacja radioodbiornika samochodowego

Miejsce na radio Jest ono przewidziane w miejscu, gdzie znajduje się schowek 1. Wyjąć schowek odpinając jego zaczepy i wyciągnąć przew& ...

Zobacz tez:

Gniazdo na kubek z napojem
Gniazdo na kubek z napojem umieszczone jest miedzy konsolą a dźwignią zmiany biegów. OSTROŻNIE Nie zaleca się przewożenia pojemników z płynami umieszczonymi w gnieździe podczas jazdy w górach oraz w ruchu miejskim  Czę ...

Odmrażanie
Włącznik klimatyzacji: OFF lub ON Pr/cłącznik recyrkulacji: Przełącznik sposobu nawiewu: lub Regulator temperatur)': kolor czerwony. Regulator dmuchawy : dowolnie OSTROŻNIE: Włącz klimatyzacją aby poprawić skuteczność dzia&# ...

Samochody