Renault Twingo: Brak nawiewu zimnego powietrza

Renault Twingo –> Komfort jazdy –> Wentylacja, klimatyzacja –> Brak nawiewu zimnego powietrza

Sprawdzić odpowiednie ustawienie pokręteł i stan bezpieczników. Jeśli są bez zastrzeżeń, należy wyłączyć klimatyzację (pokrętło D w pozycji 0) i zwrócić sie do Przedstawiciela RENAULT.

UWAGA Nie należy samodzielnie demontować elementów instalacji klimatyzacji, gaz i płyn chłodzący są niebezpieczne dla oczu.

Brak nawiewu zimnego powietrza


Położenie " 0"

Klimatyzacja jest wyłączona. Działa jedynie normalny system ogrzewania/wentylacji.

Położenie "norm"

Klimatyzacja jest włączona i działa na normalnych zasadach. Powietrze dochodzi z zewnątrz pojazdu i stale dokonywana jest jego wymiana.

UWAGA W czasie upału, gdy pojazd przez dłuższy czas był zaparkowany w pełnym słońcu, celem obniżenia temperatury w kabinie przed rozpoczęciem jazdy, należy na kilka minut otworzyć drzwi.

Przy włączonej instalacji klimatyzacyjnej wszystkie szyby powinny pozostawać zamknięte, zwiększa to bowiem jej skuteczność. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu należy zwrócić sie w do autoryzowanego Przedstawiciela firmy RENAULT.

Położenie "max"

Klimatyzacja osiąga maksymalną skuteczność.

W tym położeniu wykorzystywane jest jedynie powietrze znajdujące się wewnątrz kabiny.

Przy jego stałej recyrkulacji nie dopuszcza się do obiegu powietrza z zewnątrz.

Położenie to umożliwia w krótkim czasie obniżyć temperaturę w kabinie i uniezależnić się od warunków zewnętrznych (ważne podczas przejeżdżania przez tereny o silnie zanieczyszczonym powietrzu). Jeśli w samochodzie znajduje się kilku pasażerów, dłuższe utrzymywanie tego położenia może spowodować lekkie zaparowanie szyb lub wywołać zapachy charakterystyczne dla pomieszczeń zamkniętych, w których nie odbywa się wymiana powietrza (osoby palące).

Dlatego też zaraz po ustaleniu się w kabinie żądanej temperatury lub gdy zniknie przyczyna, która spowodowała konieczność odizolowania wnętrza kabiny, pokrętło D należy ustawić w położeniu "norm".

Pokrętła regulacji działania klimatyzacji

Zimą należy co pewien czas włączać klimatyzację, aby utrzymać sprawność działania urządzenia. Uwaga : Nie trzeba się ...

Bagażnik

Otwieranie zamka Należy użyć kluczyka od stacyjki, przekręcając go w zamku.  Wersje ze zdalnie sterowanym centralnym zamkiem Po zatrza" ...

Zobacz tez:

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Pompa paliwa  Przekaźnik świateł pozycyjnych  Przekaźnik wentylatora - niska prędkość  Wentylator - wysoka prędkość  Klimatyzacja  Przekaźnik wentylatora - wysoka prędkość  Prze ...

Awaryjne uruchamianie silnika
Wyłączyć silnik drugiego pojazdu. Zdjąć pokrywę akumulatora Połączyć najpierw bieguny dodatnie (A) za pomocą czerwonego przewodu rozruchowego. Uruchomić silnik drugiego pojazdu na biegu jałowym. Następnie poł ...

Samochody