Renault Twingo: Brak nawiewu zimnego powietrza

Renault Twingo –> Komfort jazdy –> Wentylacja, klimatyzacja –> Brak nawiewu zimnego powietrza

Sprawdzić odpowiednie ustawienie pokręteł i stan bezpieczników. Jeśli są bez zastrzeżeń, należy wyłączyć klimatyzację (pokrętło D w pozycji 0) i zwrócić sie do Przedstawiciela RENAULT.

UWAGA Nie należy samodzielnie demontować elementów instalacji klimatyzacji, gaz i płyn chłodzący są niebezpieczne dla oczu.

Brak nawiewu zimnego powietrza


Położenie " 0"

Klimatyzacja jest wyłączona. Działa jedynie normalny system ogrzewania/wentylacji.

Położenie "norm"

Klimatyzacja jest włączona i działa na normalnych zasadach. Powietrze dochodzi z zewnątrz pojazdu i stale dokonywana jest jego wymiana.

UWAGA W czasie upału, gdy pojazd przez dłuższy czas był zaparkowany w pełnym słońcu, celem obniżenia temperatury w kabinie przed rozpoczęciem jazdy, należy na kilka minut otworzyć drzwi.

Przy włączonej instalacji klimatyzacyjnej wszystkie szyby powinny pozostawać zamknięte, zwiększa to bowiem jej skuteczność. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu należy zwrócić sie w do autoryzowanego Przedstawiciela firmy RENAULT.

Położenie "max"

Klimatyzacja osiąga maksymalną skuteczność.

W tym położeniu wykorzystywane jest jedynie powietrze znajdujące się wewnątrz kabiny.

Przy jego stałej recyrkulacji nie dopuszcza się do obiegu powietrza z zewnątrz.

Położenie to umożliwia w krótkim czasie obniżyć temperaturę w kabinie i uniezależnić się od warunków zewnętrznych (ważne podczas przejeżdżania przez tereny o silnie zanieczyszczonym powietrzu). Jeśli w samochodzie znajduje się kilku pasażerów, dłuższe utrzymywanie tego położenia może spowodować lekkie zaparowanie szyb lub wywołać zapachy charakterystyczne dla pomieszczeń zamkniętych, w których nie odbywa się wymiana powietrza (osoby palące).

Dlatego też zaraz po ustaleniu się w kabinie żądanej temperatury lub gdy zniknie przyczyna, która spowodowała konieczność odizolowania wnętrza kabiny, pokrętło D należy ustawić w położeniu "norm".

Pokrętła regulacji działania klimatyzacji

Zimą należy co pewien czas włączać klimatyzację, aby utrzymać sprawność działania urządzenia. Uwaga : Nie trzeba się ...

Bagażnik

Otwieranie zamka Należy użyć kluczyka od stacyjki, przekręcając go w zamku.  Wersje ze zdalnie sterowanym centralnym zamkiem Po zatrza" ...

Zobacz tez:

Światła mijania i drogowe
Odłączyć od żarówki złącze elektryczne. Zdjąć osłonę. Nacisnąć i odczepić zacisk sprężysty. Wyjąć żarówkę z obudowy reflektora.  Przy zakład ...

Światła pozycyjne
W celu dokonania wymiany żarówki należy: wyjąć zabezpieczający korek gumowy, w sposób opisany wcześniej; obrócić w lewo oprawę żarówki A-rys. 18 i wyjąć ją; wyjąć żarówk ...

Samochody