Renault Twingo: Środki ostrożności dotyczące eksploatacji samochody wyposażonego w katalizator

Renault Twingo –> Jazda samochoden –> Środki ostrożności dotyczące eksploatacji samochody wyposażonego w katalizator

Przestrzeganie przepisów

Należy zaznaczyć, że nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska może doprowadzić właściciela pojazdu do konfliktu z prawem.

Ponadto należy sobie zdawać sprawę, że wymiana elementów silnika, układu zasilania i układu wydechowego na części nieoryginalne może negatywnie wpłynąć na zgodność parametrów Państwa samochodu z obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Aby zapewnić trwałość funkcjonowania katalizatora

Niżej wymienione warunki funkcjonowania katalizatora powodują nadmierne rozgrzanie tego urządzenia, a tym samym zmniejszają jego skuteczność i mogą doprowadzić do jego zniszczenia.

W razie stwierdzenia wyżej wymienionych objawów należy udać się do autoryzowanej stacji obsługi RENAULT w celu niezwłocznego dokonania niezbędnych napraw.

Systematyczne przeprowadzanie przeglądów okresowych w autoryzowanych stacjach obsługi RENAULT, zgodnie z zaleceniami podanymi w Książce Gwarancyjnej, pozwoli na uniknięcie takich kłopotów.

UWAGA Należy unikać parkowania samochodu z włączonym silnikiem w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wydechowego. Przy wietrznej pogodzie, w sprzyjających warunkach, materiały te mogłyby ulec zapaleniu.

Problemy z uruchamianiem silnika Chcąc zapobiec uszkodzeniu katalizatora trzeba unikać uruchamiania silnika "za wszelką cenę" (zbyt często włączając rozrusznik lub holując pojazd), nie ustalając wcześniej przyczyny i nie dokonując naprawy usterki, która spowodowała kłopoty. W przypadku, gdyby nie było to możliwe, zamiast niepotrzebnego ponawiania prób uruchamiania silnika, należy skontaktować sie ze stacja obsługi RENAULT.

Uruchamianie silnika

Silnik zimny lub rozgrzany  Włączyć rozrusznik bez naciskania pedału gazu,  Puścić kluczyk jak tylko silnik zacznie pracować ...

Ochrona środowiska, oszczędzanie paliwa

Firma RENAULT aktywnie uczestniczy w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii. Dzi ...

Zobacz tez:

Manualna skrzynia biegów
Manualna skrzynia biegów Jeśli biegu nie można włączyć, ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, zwolnić i ponownie wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie ponownie wybrać bieg. Pedał sprz&# ...

Trzypunktowy pas bezpieczeñstwa
Każdy pojazd firm) DAEWOO jest wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa z automatycznym zwijaniem , co pozwala na swobodne poruszanie się podczas jazdy ze stałą prędkością Pas\ te blokują się automatycznie przy nagłych przyspiesz ...

Samochody