Ford Ka: Uzupełnianie płynu chłodzącego silnik

Ford Ka –> Obsługa i konserwacja –> Sprawdzenie poziomów –> Uzupełnianie płynu chłodzącego silnik

UWAGA

Płyn należy uzupełniać wyłącznie wówczas, gdy silnik jest zimny. Jeśli silnik jest ciepły, należy poczekać co najmniej 10 minut, zanim się ochłodzi.

Nie należy odkręcać korka zbiornika, gdy silnik jest uruchomiony.

Nie należy odkręcać korka zbiornika, gdy silnik jest ciepły; należy poczekać na ochłodzenie się silnika.

Nierozcieńczony płyn układu chłodzenia silnika jest łatwopalny i w razie przypadkowego kontaktu z gorącymi elementami silnika może zapalić się.

W sytuacji awaryjnej do układu chłodzenia silnika można dolać wody, niemniej wyłącznie po to, aby dojechać do ASO Forda.

Możliwie jak najszybciej należy poddać układ kontroli przez ASO Forda.

Zbyt długie użycie niewłaściwie rozcieńczonego płynu układu chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenia silnika, będące skutkiem korozji, przegrzania lub zamarznięcia.

Korek należy odkręcać powoli. Jest to układ ciśnieniowy: specyficzne syczenie podczas odkręcania korka jest więc zjawiskiem całkowicie normalnym.

Jeśli poziom jest niski, należy wlać powoli mieszaninę 50% wody demineralizowanej i 50% płynu chłodzącego ARTECO Havoline XLC, poprzez wlew napełniania C, do momentu osiągnięcia znaku odniesienia MAX.

Nie należy przekraczać znaku odniesienia MAX.

Mieszanina 50% płynu demineralizowanego i 50% płynu chłodzącego ARTECO Havoline XLC zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury -35C.

W przypadku szczególnie surowych warunków klimatycznych zaleca się mieszaninę 60% płynu chłodzącego ARTECO Havoline XLC i 40% wody demineralizowanej.

UWAGA

Należy zawracać szczególną uwagę podczas uzupełniania poziomów płynów, aby nie miały miejsca możliwe wycieki płynu na gorące elementy silnika.

Urządzenie chłodzące silnik stosuje płyn chroniący przeciwzamarzający. W celu wykonania ewentualnego uzupełnienia należy używać płynu identycznego jak ten, który znajduje się w układzie chłodzenia.

Płynu ARTECO Havoline XLC cooling fluid nie należy mieszać z żadnym innym płynem. Jeżeli jednak tak się stanie należy absolutnie unikać uruchomienia silnika i skontaktować się z ASO Forda.

UWAGA

Układ chłodzenia silnika jest układem ciśnieniowym.

Można ewentualnie wymienić korek zbiornika wyrównawczego na oryginalny, ponieważ skuteczność układu może ulec pogorszeniu.

Gdy silnik jest gorący nie należy zdejmować korka ze zbiorniczka: niebezpieczeństwo poparzeń.

Gdy silnik jest gorący należy postępować z dużą ostrożnością przy wykonywaniu czynności w jego pobliżu: niebezpieczeństwo poparzeń.

PŁYN DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ/SZYBY TYLNEJ rys. 1-2

Aby uzupełnić poziom płynu w zbiorniku, zdejmij korek D, posługując się odpowiednim zaczepem.

Sprawdź przez zbiornik poziom płynu.

Zamknij korek D naciskając na jego część środkową.

UWAGA

Nie należy podróżować z pustym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy: działanie spryskiwaczy szyb jest bardzo ważne, ponieważ poprawia widoczność.

Niektóre dodatki do spryskiwaczy szyb dostępne na rynku są łatwopalne. W komorze silnika znajdują się gorące elementy, które w kontakcie z nim mogą spowodować pożar.

PŁYN HAMULCOWY rys. 1-2

Odkręć korek E: sprawdź czy płyn w zbiorniku znajduje się na poziomie maksymalnym.

Poziom płynu w zbiorniku nie powinien przekroczyć znaku MAX.

Jeżeli trzeba uzupełnić poziom płynu zaleca się stosować płyny hamulcowe podane w tabeli "Płyny i smary (patrz rozdział "Dane techniczne").

UWAGA Oczyść dokładnie korek zbiornika E i sąsiadującą z nim powierzchnię.

Przy otwieraniu korka zwracaj szczególną uwagę, aby ewentualne zanieczyszczenia nie przedostały się do zbiornika.

Do uzupełniania należy używać zawsze lejka zintegrowanego z filtrem o siatce mniejszej lub równej 0,12 mm.

OSTRZEŻENIE Płyn hamulcowy wchłania wilgoć. Jeżeli samochód używany jest przeważnie na obszarach o dużej wilgotności powietrza, płyn musi być wymieniany częściej niż wskazano w "Wykazie czynności przeglądów okresowych".

Należy unikać sytuacji, w których płynem hamulcowym, powodującym korozję, można polać elementy polakierowane. Gdyby tak się stało należy natychmiast przemyć takie miejsce wodą.

UWAGA

Płyn hamulcowy jest trujący i powoduje korozję.

W razie przypadkowego kontaktu z nim należy przemyć natychmiast takie miejsca wodą z mydłem neutralnym i dobrze spłukać.

W przypadku połknięcia należy natychmiast wezwać lekarza.

Symbol , znajdujący się
na zbiorniku, oznacza płyn hamulcowy typu syntetycznego, w odróżnieniu od mineralnego.

Użycie płynu typu mineralnego spowoduje trwałe uszkodzenie specjalnych gumowych uszczelek układu hamulcowego.

FILTR POWIETRZA/ FILTR PRZECIWPYŁOWY

W celu dokonania wymiany filtra powietrza lub filtra przeciwpyłowego należy zwrócić się do ASO Forda.

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego silnik

UWAGA Należy uważać, płyn nie przedostał się na skórę lub do oczu. W razie, gdyby jednak tak się stało, należy natychmi ...

Filtr oleju napędowego

SPUSZCZANIE SKONDENSOWANEJ WODY (Wersje Duratorq) Obecność wody w układzie zasilania może spowodować poważne uszkodzenie systemu wtrysku i spow ...

Zobacz tez:

Światła
Włączanie świateł Dźwignia obsługi świateł znajduje się po lewej stronie kierownicy. Obracanie przełącznika z pozycji 0 powoduje włączenie następujących świateł: pozycja 1 - światła postojowe ...

Zmiana pozycji uchwytów wkładek
Aby ułatwić wyjmowanie żądanej płyty CD, uchwyty wszystkich czterech wkładek na płyty można ułożyć w różny sposób. Wysunąć ramkę z wkładką z obudowy aż do oporu, poza pozycję, ...

Samochody