Ford Ka: Przednie poduszki powietrzne

Ford Ka –> Bezpieczeñstwo –> Poduszki powietrzne –> Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy, pasażera) chroni¹ osoby zajmuj¹ce miejsca z przodu pojazdu w razie uderzeñ czo³owych o średniodużej energii, oddzielaj¹c poduszk¹ powietrzn¹ osoby siedz¹ce od kierownicy i deski rozdzielczej.

Brak aktywacji poduszek powietrznych w innych typach zderzeñ (boczne, tylne, wywrócenie się samochodu itp.), Nie oznacza nieprawid³owego dzia³ania systemu.

W przypadku zderzenia czo³owego centralka elektroniczna uaktywnia, gdy jest to konieczne, nape³nianie poduszki.

Poduszka nape³nia się natychmiast, stanowi¹c ochronę pomiędzy pasażerami i elementami samochodu, które mog³yby spowodować obrażenia; natychmiast potem poduszka opróżnia się.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) nie zastępuj¹, ale uzupe³ni¹ użycie pasów bezpieczeñstwa, które zalecamy zawsze zapinać, zgodnie z tym, co przewiduj¹ przepisy legislacyjne w europie oraz w większości krajów poza europ¹.

W przypadku zderzenia samochodu osoba, która nie zapię³a pasa bezpieczeñstwa, może uderzyć o poduszkę w fazie jej otwierania. W tego typu sytuacji ochrona zapewniana przez poduszkę powietrzn¹ jest ograniczona.

Przednie poduszki powietrzne mog¹ nie uaktywnić się w następuj¹cych przypadkach:

Brak aktywacji poduszki w powyższych okolicznościach spowodowany jest faktem, iż poduszki powietrzne mogą nie zapewniać żadnego zabezpieczenia dodatkowego w stosunku do pasów bezpieczeństwa i w konsekwencji ich aktywacja jest niestosowna. Brak aktywacji poduszek w tego typu przypadkach nie oznacza niewłaściwego funkcjonowania systemu.

Poduszki powietrzne przednie po stronie kierowcy i pasażera są zaprojektowane i wykalibrowane, aby zwiększyć ochronę pasażerów miejsc przednich, którzy mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Ich objętość w momencie maksymalnego napełnienia wypełnia większą część przestrzeni pomiędzy kierownicą i kierowcą oraz pomiędzy deską rozdzielczą i pasażerem.

W przypadku zderzeń czołowych o niskiej energii (dla których wystarczy zabezpieczenie pasami bezpieczeństwa), poduszki powietrzne nie uruchomią się.

Dlatego zawsze konieczne jest używanie pasów bezpieczeństwa, które w razie zderzenia czołowego zapewniają pasażerom prawidłową pozycję.

Przednie poduszki powietrzne


UWAGA

Nie należy naklejać taśm samoprzylepnych lub innych przedmiotów na kierownicę, deskę rozdzielczą w strefie poduszki powietrznej po stronie pasażera lub boczne poszycie dachu i na siedzenia. Nie należy umieszczać przedmiotów na desce rozdzielczej po stronie pasażera (np. telefonów komórkowych), gdyż mogą one utrudnić prawidłowe rozłożenie się poduszki powietrznej pasażera, a ponadto spowodować poważne obrażenia osób siedzących w samochodzie.

Przednia poduszka powietrzna po stronie kierowcy rys. 12

Sk³ada się z poduszki wype³niaj¹cej się natychmiast, umieszczonej w odpowiedniej wnęce w centralnej części kierownicy.

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA rys. 13

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA rys. 13


Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w odpowiednim gnieździe w desce rozdzielczej i posiada objętość większą niż poduszka po stronie kierowcy.

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci

Jeśli chodzi o ewentualny montaż fotelików dziecięcych na siedzeniu pasażera, należy ZAWSZE postępować zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie umieszczonej po obu stronach daszka przeciwsłonecznego (rys. 14).

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci


UWAGA

POWAŻNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Foteliki dla dzieci, które montuje się w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdu, NIE powinny być montowane na siedzeniu przednim, gdy poduszka powietrza po stronie pasażera jest aktywna. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły uderzenia.

UWAGA

Gdy poduszka powietrzna
po stronie pasażera jest aktywna, foteliki dla dzieci, które montuje się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, NIE powinny być montowane na siedzeniu pasażera przedniego. Należy wyłączać zawsze poduszkę powietrzną po stronie pasażera, gdy na siedzeniu pasażera przedniego instalowany jest fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy. Ponadto, siedzenie pasażera przedniego powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą. Gdy tylko fotelik dla dziecka zostanie zdjęty z siedzenia, poduszkę powietrzną pasażera przedniego należy ponownie włączyć.

Poduszki powietrzne

Samochód wyposażony jest w przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera oraz w przednie poduszki boczne (side bag - window bag) (gdzie przewidziano). ...

Dezaktywacja ręczna poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera oraz poduszki bocznej (side bag) (gdzie przewidziano)

W razie absolutnej konieczności przewożenia dziecka na siedzeniu przednim, możliwa jest dezaktywacja przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera oraz ...

Zobacz tez:

Podnośnik
Należy pamiętać, że: masa podnośnika to 1,76 kg; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; nie należy używać żadnych innych narzędzi do obracania, poza korbką zamontowaną ...

Wyświetlacz
Funkcja Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje: wskaźnik poziomu paliwa wskaźnik włączonego biegu lub trybu automatycznego/blokada rozruchu wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wskaźnik wielofun ...

Samochody