Ford Ka: Ostrzeżenia ogólne dotyczące używania pasów bezpieczeñstwa

Ford Ka –> Bezpieczeñstwo –> Napinacze pasów bezpieczeñstwa –> Ostrzeżenia ogólne dotyczące używania pasów bezpieczeñstwa

Ostrze¿enia ogólne dotycz´ce u¿ywania pasów bezpieczeñstwa


Kierowca powinien przestrzegać (również osoby z nim podróżujące), wszystkich przepisów lokalnych dotyczących sposobu użycia pasów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem podróży należy zapiąć zawsze pasy bezpieczeństwa. Użycie pasów bezpieczeństwa jest konieczne również w przypadku kobiet w ciąży: zarówno dla osoby ciężarnej jak i dla dziecka zagrożenie w przypadku zderzenia jest znaczenie mniejsze, jeżeli pas bezpieczeństwa będzie zapięty. Kobiety ciężarne powinny ustawić dolną część taśmy dużo niżej, tak aby przechodziła nad biodrami , ale pod brzuchem (jak pokazano na rys. 2).

UWAGA

Aby ochrona była maksymalna, należy ustawić oparcie siedzenia we właściwej pozycji, oprzeć się dobrze o oparcie i zapiąć pas bezpieczeństwa, tak aby przylegał do klatki piersiowej i do bioder.

Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa, zarówno na siedzeniach przednich jak i tylnych! Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa zwiększa ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku zderzenia.

Absolutnie zabrania się demontowania lub naruszania komponentów pasów bezpieczeństwa i napinaczy.

Wszelkie tego typu czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Należy zawsze zwracać się zawsze do ASO Forda.

Taśma pasa bezpieczeństwa nie może być poskręcana. Górna część pasa powinna przechodzić nad plecami i przecinać po przekątnej klatkę piersiową. Dolna część pasa powinna przylegać do bioder (jak pokazano na rys. 3), a nie do brzucha pasażera.

Ostrze¿enia ogólne dotycz´ce u¿ywania pasów bezpieczeñstwa


Nie należy używać przedmiotów (zaczepów, zapinek itp.), które powodują, że pas bezpieczeństwa nie przylega do ciała pasażera. Każdy pas bezpieczeństwa powinien być użyty tylko przez jedną osobę: nie należy przewozić dziecka na kolanach pasażera, stosując jeden pas bezpieczeństwa dla ochrony obojga osób rys. 4. Danym pasem powinien być przypięty tylko pasażer i nic innego (nikt inny).

UWAGA

Jeżeli pas bezpieczeństwa uległ mocnemu przeciążeniu, np. podczas wypadku, powinien być całkowicie wymieniony razem z mocowaniami, śrubami mocującymi oraz z napinaczem pasa; w rzeczywistości bowiem, nawet jeżeli pozornie wydaje się być nieuszkodzony, mógł stracić swoje własności wytrzymałościowe.

Napinacze pasów bezpieczeñstwa

Aby zapewnić skuteczniejsze działanie ochronne pasów bezpieczeństwa, samochód wyposażony jest w napinacze pasów, które w trakcie ...

Obsługa pasów bezpieczeñstwa

Aby prawid³owo używać pasów bezpieczeñstwa, należy przestrzegać skrupulatnie następuj¹cych ostrzeżeñ: uż ...

Zobacz tez:

Zmiana koła
Aby zminimalizować możliwość wypadku przy zmianie koła, należy postępować według następujących zaleceń:  Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu.  Zatrzymać samochód, o ile to mo& ...

Oznaczenia Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga
Niebezpieczeństwo Tekst oznaczony słowem ? Niebezpieczeństwo zawiera informacje o zagrożeniach wiążących się z ryzykiem śmierci. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do śmierci.   ...

Samochody