Ford Ka: Boczne poduszki powietrzne (side bag - window bag)

Ford Ka –> Bezpieczeñstwo –> Boczne poduszki powietrzne (side bag - window bag)

W celu zwiększenia ochrony pasażerów przednich w przypadku zderzenia bocznego samochód może być wyposażony w przednie boczne poduszki powietrzne (side bag) i kurtyny powietrzne (window bag).;

SIDE BAG rys. 15

Sk³ada się z poduszki, wype³niaj¹cej się natychmiast, umieszczonej w oparciach siedzeñ przednich i ma za zadanie zabezpieczenie klatki piersiowej i miednicy pasażera w przypadku zderzeñ bocznych o średnio-dużej energii.

WINDOW BAG rys. 16

SIDE BAG rys. 15


Składają się z dwóch poduszek typu "kurtyna" umieszczonych za bocznymi poszyciami dachu oraz przykrytych odpowiednimi elementami wykończeniowymi. Zadaniem tych poduszek jest ochrona głów pasażerów przednich w przypadku zderzenia bocznego, dzięki dużej powierzchni napełniających się poduszek.

WINDOW BAG rys. 16


OSTRZEŻENIA

Najlepszą ochronę przez system w przypadku zderzenia bocznego daje prawidłowa pozycja na siedzeniu, ponieważ umożliwia właściwe rozłożenie się kurtyn powietrznych.

Możliwe jest, że przednie i/lub boczne poduszki powietrzne uruchomią się, jeżeli samochód zostanie mocno uderzony o spód nadwozia, jak na przykład w momencie gwałtownego uderzenia o stopnie, chodniki lub nasypy ziemi czy nierówności drogi lub wpadnięcia samochodu do dużej dziury.

Podczas napełniania się poduszek powietrznych uwalnia się niewielka ilość pyłu. Pył ten nie jest szkodliwy i nie oznacza początku pożaru.

W przypadku kolizji, w której uruchomiły się jakiekolwiek urządzenia bezpieczeństwa, należy zwrócić się do ASO Ford w celu dokonania ich wymiany i zweryfikowania ogólnego stanu układu.

Wszystkie interwencje kontrolne, naprawy lub wymiany dotyczące poduszek powietrznych muszą być wykonywane w ASO Ford.

Uruchomienie napinaczy pasów bezpieczeństwa, przednich poduszek powietrznych i poduszek bocznych następuje w różny sposób, w zależności od typu zderzenia. Brak aktywacji jednego lub kilku z nich nie wskazuje na niewłaściwe funkcjonowanie systemu.

UWAGA

Nie należy opierać głowy, ramion lub łokci o drzwi, szyby samochodu i w pobliżu kurtyn powietrznych, aby uniknąć ewentualnych obrażeń podczas fazy napełniania się poduszek.

Nie należy wystawiać nigdy głowy, ramion i łokci poza szybę.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna  nie
zaświeca się po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lub zaświeca się podczas jazdy, możliwe jest, że powstała anomalia w systemach bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w przypadku kolizji lub - w ograniczonej ilości przypadków - uaktywnić się nieprawidłowo.

Przed dalszą podróżą należy zwrócić się do ASO Ford, aby bezzwłocznie sprawdzić system.

W przypadku występowania poduszek typu Side bag na oparcia siedzeń przednich nie należy zakładać poszyć ani pokrowców.

Nie należy podróżować z przedmiotami znajdującymi się na kolanach, klatce piersiowej lub z fajkami, ołówkami itp. w ustach. W razie zderzenia z interwencją poduszki powietrznej mogą one spowodować poważne obrażenia.

Jeśli samochód był przedmiotem włamania lub próby kradzieży, aktów wandalizmu lub też został zalany wodą czy zatopiony, należy dokonać weryfikacji systemu poduszek powietrznych w ASO Ford.

W przypadku, kiedy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR i silnik jest wyłączony, poduszki powietrzne mogą uruchomić się również w sytuacji, kiedy stojący samochód zostanie uderzony przez inny poruszający się pojazd. Dlatego nawet w samochodzie na postoju nie należy absolutnie umieszczać dziecka na siedzeniu przednim. Z drugiej jednak strony przypomina się, że w sytuacji, kiedy kluczyk znajduje się w położeniu STOP żadne urządzenie bezpieczeństwa (poduszki powietrzne lub napinacze pasów bezpieczeństwa), w przypadku zderzenia nie uaktywnią się; dlatego brak aktywacji tych urządzeń w tego typu przypadkach nie może być traktowany jako sygnał niewłaściwego funkcjonowania systemu.

Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR na kilka sekund zaświecają się dwie diody ( OFF /

FON). W przypadku manewrów wyłączenia/włączenia samochodu trwających kilka sekund lampki sygnalizacyjne pozostają zgaszone.

W takiej sytuacji, w celu sprawdzenia poprawności działania lampek sygnalizacyjnych należy wyłączyć samochód, poczekać co najmniej 5 sekund i ponownie uruchomić samochód. Gdyby tak się nie stało, należy zwrócić się do ASO Ford. Podczas pierwszych sekund zaświecenie się diody nie oznacza rzeczywistego stanu zabezpieczenia pasażera, ale ma na celu sprawdzenie poprawności jego działania. Po trwającym kilka sekund teście diody wskażą stan zabezpieczenia poduszki powietrznej po stronie pasażera: w przypadku aktywnego zabezpieczenia pasażera dioda (" ON) zaświeca się na około 30 sekund, po czym gaśnie; w przypadku nieaktywnego zabezpieczenia pasażera dioda ( OFF) świeci światłem stałym.


W zależności od stanu samochodu diody mogą zaświecać się z różną intensywnością. Intensywność może być również różna podczas tego samego cyklu wyłącznika zapłonu.

Nie należy myć siedzeń wodą lub parą pod ciśnieniem (ręcznie lub w myjniach automatycznych siedzeń).

Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzeń o energii większej niż dla napinaczy pasów bezpieczeństwa. W przypadku zderzeń o sile w zakresie pośrednim między jednym a drugim zakresem aktywacji normalna jest więc sytuacja, w której działać będą jedynie napinacze.

Poduszka powietrzna nie zastępuje pasów bezpieczeństwa, ale zwiększa jedynie ich skuteczność. Ponadto, ponieważ przednie poduszki powietrzne nie interweniują w przypadku zderzeń czołowych przy niskich prędkościach, zderzeniach bocznych, tylnych lub wywróceniu się samochodu, w tego typu przypadkach pasażerowie chronieni są tylko pasami bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte.

Dezaktywacja ręczna poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera oraz poduszki bocznej (side bag) (gdzie przewidziano)

W razie absolutnej konieczności przewożenia dziecka na siedzeniu przednim, możliwa jest dezaktywacja przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera oraz ...

Uruchamianie i jazda

...

Zobacz tez:

System EOBD
System EOBD (European On Board Diagnosis), przeprowadza ciągłą diagnostykę komponentów odpowiedzialnych za emisję zanieczyszczeń znajdujących się w samochodzie. Sygnalizuje ponadto, przez zaświecanie się lampki U w zestawie wskaźni ...

Do tego celu potrzebny jest zaczep holowniczy
  Otworzyć drzwi pasażera. Zaczep holowniczy (A) znajduje się we wnęce na nogi pasażera pod dywanikiem jeśli nie jest używany, musi zawsze znajdować się we wnętrzu pojazdu. Punkty zamocowania zaczepu holowniczego   Punkt zamocowania z przodu do ho ...

Samochody