Daewoo Matiz: Zmiana koła

Aby zminimalizować możliwość wypadku przy zmianie koła, należy postępować według następujących zaleceń:

Postępowanie przy zmianie koła

 1.  Zdejmij kołpak ozdobny kola.
 2.  Poluzuj śruby kół o jeden obrót, lecz nie wykręcać żadnej do momentu podniesienia koła.

Zmiana koła


 1. Z przodu oraz z tyłu listwy podprogowcj z każdej strony samochodu znajdują się dwa wgłębienia pod które należy podstawić podnośnik (patrz poniższy rysunek).

Wyjmij podnośnik oraz korbę z bagażnika.

Podstaw podnośnik pod próg samochodu w miejsce przedniego lub tylnego mocowania podnośnika samochodu.

Podnieś podnośnik do góry aż do krawędzi samochodu pokręcając śrubę palcami.

Zmiana koła


 1. Zainstaluj korbę podnośnika w podnośniku.
 2.  Podnieś samochód do góry pokrę-cając ram icniem podnośnika w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara tak aby koła od podłoża znajdowały się w odległości 30 mm. Przed odkręceniem śrub upewnij się czy samochód stoi stabilnie tak aby przypadkowo nie zsunął się z podnośnika.

Zmiana koła


 1. Wykręć śruby koła. wykręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdejmij koło.
 2.  Załóż koło zapasowe i wkręcić śruby ręką f obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 3.  Opuścić podnośnik, obracając korbą podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opuścić pojażd na podłoże. Dokręcić śruby do oporu w kolejności (I -2-3-4). na krzyż.

  8. Założyć kołpak na koło.

Zmiana koła


OSTROŻNIE Samochód podniesiony na podnośniku może być niestabilny, należy w ięc zachow ać ostrożność.

OSTROŻNIE Kolo może hyc luźne lub urw ać się,, gdy jest niepraw idłowo zamocowane, lub gdy niedostatecznie mocno dokręcono śruby. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem.

UWAGA W przypadku gdy warunki nie pozwalają na użycie podnośnika lub nie ma pewności co do możliwości bezpiecznego wykonania tych czynności, zadzwoń do warsztatu lub wezwij pomoc drogową.

Uruchamianie silnika przy pomocy drugiego akumulatora

Samochód z rozładowanym akumulatorem można uruchomić pobierając energię elektry czną z akumulatora w innym samochodzie.

Czynność ta może być niebezpieczna i odstępstwo od poniższych instrukcji może prowadzić do zranienia lub uszkodzenia w wyniku eksplozji akumulatora, poparzenia kwasem akumulatorowym i porażenia energią elektryczną (krótkie spięcie), a także uszkodzenia układów elektrycznych w obu pojazdach.

Procedura podliczania akumulatora

Połączyć przewody w sposób pokazany na rysunku:

 1.  Połączyć koniec przewodu z dodatnim biegunem akumulatora, który ma dostarczyć napięcie (oznaczony znakiem "+" na obudowie lub na zacisku).
 2.  Połączyć drugi koniec tego przewodu z dodatnim biegunem rozładowanego akumulatora (znak "+")
 3.  Połączyć jeden koniec drugiego przewodu, z ujemnym biegunem akum u latora dostarczającego napięcie (oznaczony "-").

Procedura podliczania akumulatora


 1. Połączyć drugi koniec tego przewodu z masą drugiego samochodu np.: z blokiem silnika, lub połączeniem śrubowym zawieszenia silnika.

  Nie wolno łączyć przewodu z ujemnym biegunem rozładowanego akumulatora.

  Punkt połączenia powinien być jak najdalej od rozładowanego akumulatora .

  Przewody do ładowania nie będą w ten sposób dotykać rucho - mych części silnika.

 2. Podczas operacji rozruchu , silnik pojazdu podającego napięcie może działać na luzie.

  Próby uruchomienia silnika z rozładowanym akumulatorem należy podejmować z jednominutowymi przerwami i nie powinny trwać dłużej niż po 15 sekund.

  Po uruchomieniu silnika należy pozwolić obu pojazdom na pracę na wolnych obrotach przez około 10 minut z podłączonymi przewoda - mi.

 3.  Podczas zdejmowania przewodów należy postępować w odwrotnej kolejności.

OSTROŻNIE Pozostawienie włączonego zestawu muzycznego może spow odować jego poważne uszkodzenie.

Należy wyłączyć zestawy muzyczne Niedozwolone jest uruchamianie pojazdów wyposażonych w katalizator lub w automatyczną skrzynię biegów poprzez pchanie i holowanie.

Kolo zapasowe, podnośnik i narzędzia

Kolo zapasowe, podnośnik oraz narzędzia znajdują się w bagażniku Koło zapasowe zamocowane jest pod wykładziną bagażnika za pomoc ...

Holowanie pojazdu

W przypadku wystąpienia konieczności holowania , należy skontaktować się z Dealerem Daewoo lub profesjonalną firmą dysponującą poja ...

Zobacz tez:

Przełącznik sposobów nadmuchu powietrza
Ten przełącznik pozwala na wybór opcji nadmuchu powietrza. Przełącznik można ustawić na pięć pozycji:  Nadmuch na twarz.  Nadmuch dwupoziomowy.  Nadmuch na nogi.  Nadmuch na nogi i szybę przednią.  N ...

Światła
Włączanie świateł Dźwignia obsługi świateł znajduje się po lewej stronie kierownicy. Obracanie przełącznika z pozycji 0 powoduje włączenie następujących świateł: pozycja 1 - światła postojowe ...

Samochody