Daewoo Matiz: Kola i opony

Daewoo Matiz –> Obsługa i konserwacja –> Kola i opony

Zamontowane fabrycznie opony są tak dobrane z zawieszeniem samochodu aby zapewniały komfort podróży i bezpieczeństwo.

Przy zmianie opon zalecany jest kontakt z ASO-DAEWOO-FSO lub Dealerem w celu uzyskania informacji dotyczącej zamienników opon oraz obręczy kół. Użycie nieprawidłowych obręczy lub opon może być przyczyną wypadku.

OSTRZEŻENIE: Założenie niewłaściwego rozmiaru opotry może spowodować ocieranie jej o nadwozie samochodu

Ciśnienie w oponach.

Utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w oponach jest bardzo ważne dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz trwałości opon.

Ciśnienie w oponach z zapasową włącznie należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie, a także przed każdą dłuższą podróżą.

Kola i opony


Sprawdzenia ciśnienia opon należy dokonywać na zimnych oponach, używając do tego celu dokładnego ciśnieniomierza.

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach powoduje ich większe zużycie pogarszając przy tym komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz warunki prowadzenia pojazdu.

Nie należy zmniejszać ciśnienia w oponach rozgrzanych na skutek długotrwałej jazdy.

Po sprawdzeniu ciśnienia w oponach należy upewnić się, czy kapturki ochronne zaworów powietrznych oraz kapsle są prawidłowo zamocowane.

Kola i opony


Gdy ciśnienie jest zbyt niskie temperatura opon wzrasta.

Powierzchnie boczne opony są wybrzuszone na zewnątrz a wewnętrzna część opony może ulec uszkodzeniu. Spadek ciśnienia w oponach może być spowodowany ukrytymi wadami opon.

UWAGA: Dla uniknięcia utraty kontroli nad samochodem należy:

Stan opon.

Gwałtowne najeżdżanie na krawężniki może spowodować ukryte uszkodzenia opon , które daje się zauważyć w późniejszym okresie, dlatego też należy wjeżdżać na krawężniki powoli i pod kątem.

Okresowo należy sprawdzać stan opon kontrolując ich zużycie .

Podczas kontroli należ)' zwracać uwagę czy opona nie posiada takich defektów jak: występowanie obcych ciał, przebić, przecięć, pęknięć oraz uszkodzeń bocznych opony.

Podczas kontroli należy również sprawdzać stan obręczy kół.

W przypadku występowania uszkodzeń opon lub nieprawidłowego zużycia opon należ)* udać się do ASO-DAEWOO-FSO lub Dealera w celu konsultacji lub w ymiany opon.

Nieprawidłowe zużycie opon może być przyczyną: nieprawidłowego ciśnienia w oponach, częstych rotacji kół, niewłaściwej geometrii kół oraz nieprawidłowo działających hamulców.

Wskaźnik zużycia opony

Co pewien czas należy sprawdzać głębokość bieżnika.

W przypadku gdy głębokość bieżnika wynosi mniej niż 1,6 mm oponę należy wymienić.

Opona posiada specjalne znaczniki, które są pomocne przy ocenie wielkości zużycia bieżnika. Ścięcie znaczników kwalifikuje oponę do wymiany.

Dla bezpieczeństwa użytkowników samochodu zaleca się wymianę opon gdy bieżnik jest niższy niż 2 - 3 mm.

Zmieniając opony na radialne zaleca się wymianę wszystkich czterech opon. Dopuszcza się wymianę parami ( przód lub tył).

Podczas wymiany opon należy przestrzegać zasady , aby opony nowe posiadały ten sam rozmiar, typ, oraz wzór bieżnika.

Wskaźnik zużycia opony


UWAGA: Przekładanie kól może powodować pogorszenie sterowności samochodu.

Eksploatacja samochodu na oponach o różnym rozmiarze jest niedopuszczalna i może być przyczyną wypadku.

Należy używać wyłącznie opon tego samego rozmiaru i typu.

UWAGA: Użytkowanie samochodu na starych i zużytych oponach jest niebezpieczne i może być przyczyną wypadku Należy wymienić opony gdy:

Trudne warunki jazdy woda" śnieg , lód. żwir wpływają na pogorszenie się własności trakcyjnych samochodu oraz kontroli nad nim.

Pamiętaj aby zawsze dostosować prędkość samochodu do warunków panujących na drodze.

Rotacja opon.

Opony w samochodzie zużywają się nierównomiernie.

Po dłuższym przebiegu przednie opony wykazują większe zużycie niż opony tylne.

Dla uniknięcia nierównomiernego zużycia opon należy co 5 000 km zmieniać umiejscowienie kół w samochodzie według poniższego schematu Podczas zmiany kół należy sprawdzić ciśnienie oraz dokręcenie kół.

Ciśnienie powinno być zgodne z zaleceniami.

Rotacja opon


Ogumienie zimowe

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zimowym zaleca się stosowanie odpowiedniego ogumienia zimowego.

Decydując się na zmianę opon na zimowe należy wymienić ogumienie na wszystkich czterech kołach.

Należy pamiętać aby ciśnienie w oponach było zgodne z zaleceniami producenta.

UWAGA: Użytkowanie samochodu na odpowiednich oponach zimowych ma duży wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa

Łańcuchy śniegowe.

Przepisy dotyczące stosowania łańcuchów śniegowych zmieniają się w zależności od kraju. Przed zainstalowaniem łańcuchów śniegowych należy zapoznać się z przepisami.

Podczas instalowania łańcuchów śniegowych należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta.

Przed założeniem łańcuchów na koła należy zdjąć kapsle ozdobne z kół zabezpieczając je w ten sposób przed uszkodzeniem.

Łańcuchy śniegowe należy założyć na koła przednie ciasno z nie wielkim luzem

Łańcuchy śniegowe


Nie zaleca się zakładania łańcuchów na tylne koła. Po przejechaniu małej odległości nie większej niż 0,5 - 1,0 km łańcuchy należy dociągnąć.

UWAGA: Użytkowanie samochodu na łańcuchach śniegowych może wpłynąć niekorzystnie na manewrowanie samochodem

UWAGA: Należy używać tylko łańcuchów klasy "S". Łańcuchy innej klasy mogą powodować uszkodzenie samochodu

PRZEGLĄDY OKRESOWE

PRZEGLĄDY OKRESOWE


SILNIK

SILNIK


Symbole:

1 - Sprawdzić i W razie poerzeby p o p r z e . wyczyick. unipełnic, wyregulować lub wymienić R - Wymienić (1) - Jeżeli pojazd jesl użytkowany w ciężkich warunkach na krótkich dystansach, dużym zapyleniu oraz na małych szybkościach wymiana powinna nastąpić wcześniej po 5 000 kro przebiegu lub po 6 miesiącach w zależności co nastąpi wczeiniej.

(2) - Wymagana wvmiana po mniejszych przebiegach jeżeli pojazd jetl ei\ploaiowan> na drogach o dużym zapyleniu (3) - Pat// tozdzial Obsługa i konserwacja. Dane techniczne i obsługowe - maicnały eksploatacyjne.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

PRZEGLĄDY OKRESOWE


NADWOZIE I POSZCZEGÓLNE UKŁADY

NADWOZIE I POSZCZEGÓLNE UKŁADY


Symbole:

I - Sprawdzić i w razie potrzeby: poprawić, wyczyścić, uzupełnić, wyregulować lub wymienić.

R - Wymienić.

(3) - Patrz rozdział: Obsługa i konserwacja. Dane techniczne i obsługowe materiały eksploatacyjne.

(4) -Wymiana płynu następuje co 30 000 km lub co 2 lata. W ciężkich warunkach użytkowania samochodu ( patrz rozdział: Obsługa i konserwacja) wymiana co 15 000 km lub co roku.

(5) Wymagana częstsza kontrola w przy padku eksploatacji samochodu w warunkach miejskich, terenach górskich lub dużego zapylenia.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

PRZEGLĄDY OKRESOWE


NADWOZIE I POSZCZEGÓLNE UKŁADY

NADWOZIE I POSZCZEGÓLNE UKŁADY


Symbole:

I - Sprawdzić i w razie potrzeby: poprawić, wyczyścić, uzupełnić, wyregulować lub wymienić
R - Wymienić.

(3) - Patrz rozdział: Obsługa i konserwacja. Dane techniczne i obsługowe - materiały eksploatacyjne.

(6) - Jeżeli zachodzi potrzeba należy dokonać zmiany położenia kół i ich wyważenia

Katalizator

Użytkowanie samochodu na paliwie ołowiowym powoduje nieodwracalne zniszczenie katalizatora oraz części układu elektronicznego samochodu. W samochodac ...

Kosmetyka samochodu

...

Zobacz tez:

Bezpieczniki
W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, przed przystąpieniem do ustalania przyczyny należy przede wszystkim sprawdzić bezpieczniki. Należy również skontrolować stan zacisków przewodów zasilających. W prz ...

Silniki diesla
Działanie w niskich temperaturach W niskich temperaturach płynność oleju napędowego może być niewystarczająca, ponieważ tworzą się związki parafiny, powodując w konsekwencji nieprawidłowe funkcjonowanie układu zasilania ...

Samochody