Daewoo Matiz: Hamulce

Układ hamulcowy został tak zaprojektowany aby działał w szerokim zakresie prowadzenia samochodu , nawet wtedy gdy jest on w pełni obciążony.

W samochodzie zastosowano dwuobwodowy układ hamulcowy.

Z przodu zastosowano hamulce tarczowe . a z tyłu bębnowe.

Jeżeli jeden z obwodów zostanie uszkodzony samochód zostanie zatrzymany za pomocą drugiego obwodu. Gdy to nastąpi wydłuża się droga hamowania , a pedał trzeba będzie mocniej naciskać dla uzyskania porównywalnej skuteczności.

W powyższym przypadku należy niezwłocznie udać się do ASODAEWOO.

Jeżeli pedał hamulca daje się wcisnąć głębiej niż zwykle, może to być przyczyną braku regulacji tylnych hamulców bębnowych. Aby to stwierdzić należy kilkakrotnie przejechać do przodu i do tyłu mocno hamując podczas jazdy w obu kierunkach.

Jeżeli pedał hamulca nie powraca do swojego poprzedniego położenia lub nagle wydłuża się droga hamowania należy udać się niezwłocznie do ASO-DAEWOO, gdyż może to oznaczać uszkodzenie układu hamulcowego.

OSTRZEŻENIE Do utraty skuteczności hamowania może dojść w wy niku przegrzania hamulców częstym hamowaniem

OSTRZEŻENIE W przypadku chwilowej utraty hamulców należy postępować w następujący sposób

OSTROŻNIE Nie wolno podczas jazdy trzymać nogi opartej na pedale hamulca.

UKŁAD PRZECIWŚLIZGOWY -ABS

Układ przeciwślizgowy jest nowoczesnym i skutecznym układem hamulcowym zapobiegającym poślizgowi kół podczas hamowania.

Układ przeciwślizgowy zapobiega blokowaniu się kół podczas nagłego hamowania lub hamowania na śliskich nawierzchniach pozwalając zachować stabilność i kierowalność samochodu.

System ABSu działa tylko w tedy gdy występuje różnica w obrotach kół lub gdy koła są blokowane. Układ ten wykrywa prędkość obrotową kół i elektronicznie kontroluje nacisk hamulca Po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka ABSu i gaśnic po upływie 4-5 sekund. Jeżeli kontrolka nic włączy się lub zapali się podczas jazdy wskazuje to na uszkodzenie w układzie ABSu. Układ hamulcowy zaczyna działać w sposób konwencjonalny bez kontroli ABSu. W tym przypadku należy niezwłocznie udać się do ASO-DAEWOO.

Hamowanie przy pomocy ABSu

Podczas hamowania nie należy naciskać pedału hamulca pulsacyjne.

Należy naciskać pedał hamulca całą siłą niezależnie od rodzaju nawierzchni drogi (nawierzchnia sucha. mokra lub śliska) i przytrzymując go dać pracować układowi ABSu.

Układ ABSu dostosowuje każde naciśnięcie pedału hamulca do każdego koła tak , aby efekt hamowania był do maksimum wykorzystany bez utraty stabilności jazdy oraz kontroli nad układem kierowniczym.

Podczas działania układu ABSu może być wyczuwalne lekkie drganie t któremu może towarzyszyć pewien hałas. Drganie te i hałas mogą wystąpić podczas nagłego hamowania i nic są czymś nieprawidłowym.

Świadczą , że układ ABSu działa normalnie Podczas hamowania awaryjnego należy jednocześnie nacisnąć pedał hamulca i sprzęgła.

Wzbudzenie ABSu.

Wzbudzenie układu ABS i samo diagnoza dokonuje się automatycznie po włączeniu silnika i ruszeniu z miejsca: Wzbudzony układ ABSu sprawdza cały czas funkcjonowanie układu.

Można usłyszeć mały mechaniczny hałas w chwili wzbudzenia się ABSu.

Jest to normalne i nie świadczy o uszkodzeniu.

OSTRZEŻENIE Droga hamowania w dużej mierze zalety od warunków zewnętrznych:

OSTRZEŻENIE Układ ABSu jest układem o wysokiej sprawności technicznej jednak nie mole zapobiec wypadkom spowodowanym przez nieostrożną jazdę:

Prow adzenie pojazdu z automatycznym sprzęgłem

Automatyczne sprzęgło pozwala kierowcy na sterowanie sprzęgłem przez proste operowanie pedałem przyspieszenia i przełączanie dźwigni ...

Hamulec postojowy (postojowy)

Hamulec postojowy działa na tylne koła. Hamulec postojowy (ręczny) zlokalizowany jest pomiędzy przednimi siedzeniami Dla zaciągnięcia hamulca p ...

Zobacz tez:

Lampki kontrolne systemu blokady zapłonu
Kontrolka zabezpieczenia pojazdu W kilka sekund po wyłączeniu zapłonu, lampka kontrolna 1 stale miga. UWAGA Pojazd zostaje zabezpieczony dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Kontrolka działania systemu blokady zapłonu Po w ...

Podgrzewanie przednich foteli
Wyłączniki ogrzewania foteli znajdują się w konsoli środkowej. W celu ogrzania fotela:  Włączyć zapłon.  Nacisnąć przycisk ogrzewania wybranego fotela. Spowoduje to zaświecenie się kontrolki znajdując ...

Samochody