Chevrolet Spark: Układy wykrywania przeszkód

Chevrolet Spark –> Prowadzenie i użytkowanie –> Układy wykrywania przeszkód

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie


System wspomagania parkowania pomaga kierowcy podczas jazdy do tyłu, poprzez sygnalizowanie akustyczne w razie wykrycia obiektu za samochodem.

System może być automatycznie włączany, kiedy włączony jest zapłon i dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w położeniu "R".

System jest wyłączany, gdy prędkość pojazdu jest większa niż 5 km/h.

Nadanie sygnału akustycznego po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu "R" jest zjawiskiem normalnym.

W tym czasie można odczytać odległość pomiędzy samochodem a przeszkodą na podstawie alarmu dźwiękowego.

Ciągłe nadawanie sygnałów dźwiękowych w przypadku, gdy przeszkody znajdują się w odległości 40 cm nie jest usterką.

Przestroga Jeśli wystąpi sytuacja przedstawiona poniżej, wskazuje to na usterkę w systemie wspomagania parkowania.

Jak najszybciej zwrócić się do warsztatu. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi.

Trzykrotny ciągły alarm dźwiękowy, gdy nie występuje żadna przeszkoda w pobliżu tylnego zderzaka.

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie


Przestroga Układ wspomagania parkowania powinien być uważany za funkcję pomocniczą.

Kierowca jest obowiązany kontrolować warunki panujące z tyłu pojazdu.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy może różnić się w zależności od obiektów.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy może nie działać w przypadku, gdy czujnik jest zamarznięty lub pokryty brudem albo błotem.

Nie można naciskać ani rysować powierzchni czujnika. Spowoduje to uszkodzenie jego powłoki.

Układ może funkcjonować nieprawidłowo, gdy pojazd porusza się po nierównych powierzchniach, takich jak drogi leśne, drogi żwirowe, pokryte dziurami lub pochyłe.

Układ wspomagania parkowania może nie rozpoznać ostrych przedmiotów, grubych zimowych ubrań lub innych grubych i miękkich materiałów absorbujących promieniowanie ultradźwiękowe.

 

Przestroga System wspomagania parkowania może działać niewłaściwie, gdy odbierze inne sygnały ultradźwiękowe (dźwięk metalu lub hałas z hamulców pneumatycznych w samochodach dostawczych).

Brudne czujniki należy oczyścić miękką gąbką i czystą wodą.

Takie przedmioty mogą nie zostać wykryte przez układ w bardzo małej odległości (około 25 cm) i odległości około 1 m.

Przy cofaniu pojazdu należy patrzeć w lusterka wsteczne lub odwrócić głowę do tyłu. Powinny być też zachowane normalne środki ostrożności.

Nie należy wywierać nacisku lub myć czujnika strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

 

Przestroga Górna część pojazdu może uderzyć w przeszkodę przed jej wykryciem przez czujnik. Z tego względu kierowca powinien zawsze kontrolować warunki panujące z tyłu pojazdu.

Układ wspomagania parkowania będzie działał poprawnie w przypadku pionowych płaskich powierzchni.

Wyłączanie

W przypadku bardzo sportowej jazdy układ ESC można wyłączyć: Nacisnąć przycisk . Zapala się lampka kontrolna . Układ wł& ...

Paliwo

...

Zobacz tez:

Otwieranie awaryjne pokrywy bagażnika
 rys. 44 Aby otworzyć z wnętrza pokrywę bagażnika, w przypadku rozładowania się akumulatora samochodu lub w przypadku uszkodzenia elektrycznego zamka pokrywy, należy wykonać następującą procedurę (patrz "Powiększanie kom ...

Oznaczenia Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga
Niebezpieczeństwo Tekst oznaczony słowem ? Niebezpieczeństwo zawiera informacje o zagrożeniach wiążących się z ryzykiem śmierci. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do śmierci.   ...

Samochody