Chevrolet Spark: Układ ogrzewania i wentylacji

Układ ogrzewania i wentylacji


Obejmuje elementy sterujące:

Regulacja temperatury

Ustawić temperaturę, obracając pokrętło.

Zakres czerwony: cieplej Zakres niebieski: chłodniej Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Rozdział powietrza

Wybrać kierunek nawiewu, obracając środkowe pokrętło.

: na górną i dolną część kabiny
: na dolną część kabiny oraz w
mniejszym stopniu na przednią szybę, na szyby przednich drzwi i przez boczne kratki nawiewu
: na górną część kabiny poprzez
regulowane kratki powietrza : na przednią szybę i dolną część
kabiny oraz w mniejszym stopniu na szyby przednich drzwi i przez boczne kratki nawiewu
: na przednią szybę i szyby
przednich drzwi oraz w mniejszym stopniu przez boczne kratki nawiewu

Prędkość dmuchawy

Zmiana ustawienia przełącznika prędkości dmuchawy umożliwia regulację siły nawiewu

Ogrzewanie

Normalna intensywność ogrzewania

  1.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na czerwonym polu.
  2.  Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w żądane położenie.
  3.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Maksymalna intensywność ogrzewania

Tryb maksymalnej intensywności ogrzewania umożliwia szybkie ogrzanie kabiny.

Nie korzystać z tego trybu przez dłuższy czas. Może on doprowadzić do wypadku, ponieważ w kabinie może zrobić się duszno, a szyby mogą zaparować, co ograniczy widoczność.

W celu usunięcia zaparowania obrócić pokrętło rozdziału powietrza w położenie i przestawić dźwignię
recyrkulacji powietrza w lewo, aby do wnętrza przedostawało się ciepłe powietrze.

Aby uzyskać maksymalną intensywność ogrzewania:

  1.  Przesunąć dźwignię recyrkulacji w prawo, aby wybrać tryb zamkniętego obiegu.
  2.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w prawo (koniec czerwonego pola).
  3.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić maksymalną intensywność nawiewu.

Usuwanie oblodzenia przedniej szyby

Usuwanie oblodzenia przedniej szyby


  1. Wyłączyć recyrkulację powietrza i ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu SZYBY .

  2.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na czerwonym polu.
  3. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić największą intensywność nawiewu, co pozwoli na szybkie odszronienie szyby.
  4.  W razie potrzeby otworzyć boczne kratki nawiewu powietrza i skierować je na szyby boczne.
Przestroga Różnica pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego a temperaturą szyb może spowodować ich zaparowanie, ograniczając widoczność.

Przy wyjątkowo dużej wilgotności powietrza zewnętrznego nie ustawiać pokrętła rozdziału powietrza w położeniu STOPY/SZYBY W lub SZYBY 5, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się na niebieskim polu.

Może to doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do uszkodzenia samochodu i obrażeń ciała.

Recyrkulacja powietrza


Recyrkulacja powietrza


Do obsługi recyrkulacji powietrza służy dźwignia .


Ostrzeżenie Jazda przez dłuższy czas z włączoną recyrkulacją powietrza może doprowadzić do senności osób we wnętrzu pojazdu. W celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz okresowo wyłączać recyrkulację powietrza.

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona.

W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować zaparowanie szyb.

Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

...

Klimatyzacja

Ostrzeżenie Nie wolno spać w samochodzie z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Spadek zawartości tlenu w powietrzu i/lub ...

Zobacz tez:

Otwieranie z wnętrza pojazdu
Drzwi otworzą się przez pociągnięcie klamki (C). Przy otwartych drzwiach kierowcy rozlega się sygnał ostrzegawczy: jeżeli przy pracującym silniku włączony jest jeden z biegów, a nie jest wciśnięty pedał hamulc ...

Roleta przeciwsłoneczna
Roleta przeciwsłoneczna Roleta przeciwsłoneczna zabezpiecza przed promieniowaniem słonecznym i zapobiega nagrzewaniu się wnętrza pojazdu przez szklany dach. Dzięki możliwości komfortowej obsługi roletę można jedną ręką ...

Samochody