Chevrolet Spark: Radio AM-FM

Wybór trybu radioodbiornika

Nacisnąć przycisk [BAND/AST], aby przejść do trybu radioodbiornika.

Zmiana zakresu

Przełączenie między zakresami AM i FM następuje po każdym naciśnięciu przycisku [BAND/AST].

Ręczne dostrajanie w górę/w dół

Nacisnąć przycisk [TUNE UP]/[TUNE DOWN], aby zwiększyć/zmniejszyć częstotliwość.

Po każdym naciśnięciu przycisku [TUNE UP]/[TUNE DOWN] częstotliwość wzrasta/maleje o 1 krok.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje ciągłą zmianę częstotliwości w górę/w dół.

Automatyczne wyszukiwanie w górę/w dół

W celu automatycznego wyszukania następnej/poprzedniej stacji nacisnąć przycisk [SEEK UP]/[SEEK DOWN].

Pamięć ulubionych stacji

Dostępnych jest 6 stron pamięci dla ulubionych stacji, co daje możliwość zapisania 48 stacji z zakresów AM i FM.

Bieżącą stację można zapisać, postępując zgodnie z poniższą procedurą

Krok 1: Wyszukać stację lub ręcznie wybrać częstotliwość żądanej stacji.

Krok 2: Wybrać stronę pamięci, naciskając przycisk [FAV/INFO].

Krok 3: Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 1 sekundę wybrany przycisk [PRESET].

Według powyższej procedury w pamięci można zapisać 48 stacji.

Włączanie odbioru ulubionych stacji

Ulubione stacje zapisane w pamięci można wywołać zgodnie z poniższą procedurą.

Krok 1: Wybrać stronę pamięci, naciskając przycisk [FAV/INFO].

Krok 2: Nacisnąć przycisk [PRESET], do którego została przypisana żądana stacja.

Funkcja automatycznego zapamiętywania stacji

Automatyczne zapamiętywanie stacji

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [BAND/AST] przez ponad 1 sekundę, aby radio rozpoczęło automatyczne zapisywanie stacji.

Usuwanie strony z automatycznie zapamiętanymi stacjami

Po uruchomieniu funkcji automatycznego zapisywanie stacji radioodbiornik dysponuje stronami automatycznie zapisanych stacji. Aby usunąć stronę automatycznie zapisanych stacji nacisnąć przytrzymać przycisk [TP/MENU] przez ponad sekundę, a następnie nacisnąć kilka razy przycisk [TP/MENU], aż urządzenie pokaże wskazanie "AST.Page On" i obrócić pokrętło [VOLUME] w celu zmiany ustawienia na "AST.Page Off".

Obsługa MENU

Włączanie/wyłączanie funkcji AF

Funkcja AF dostraja radioodbiornik do stacji o najlepszym sygnale.

Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 1 sekundę przycisk [TP/MENU], a następnie naciskać przycisk [TP/ MENU], aż zostanie wyświetlone wskazanie "AF Off" i obrócić pokrętło głośności w celu zmiany wskazania na "AF On".

Włączanie/wyłączanie automatycznego przełączania na rozgłośnie regionalne

Funkcja automatycznego przełączania na rozgłośnie regionalne powoduje automatyczne dostrajanie radioodbiornika do rozgłośni regionalnej.

Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 1 sekundę przycisk [TP/MENU], a następnie naciskać przycisk [TP/ MENU], aż zostanie wyświetlone wskazanie "REG Off" i obrócić pokrętło głośności w celu zmiany wskazania na "REG On".

Odbiór komunikatów o ruchu drogowym

Nacisnąć przycisk [TP/MENU], aby odsłuchiwać komunikaty o ruchu drogowym emitowane przez bieżącą stację.

Anulowanie odbierania komunikatów o ruchu drogowym

Aby wyłączyć komunikaty o ruchu drogowym, nacisnąć przycisk [TP/ MENU], gdy radio znajduje się w trybie komunikatów o ruchu drogowym.

Wyszukiwanie stacji nadającej komunikaty o ruchu drogowym

Naciśnięcie przycisku [TP/MENU] podczas odsłuchiwania stacji, która nie emituje informacji o ruchu drogowym, spowoduje wyszukanie stacji emitującej takie informacje.

Radioodbiornik

...

Odbiór programów radiowych

W następujących sytuacjach możliwe są trzaski, szumy, zakłócenia, a nawet całkowity zanik odbioru: gdy zmienia się odległoś ...

Zobacz tez:

Wentylacja, klimatyzacja
Wentylacja  Nawiewy boczne i odparowanie szyb bocznych.  Nawiewy centralne.  Szczeliny nawiewu odparowania przedniej szyby.  Włącznik ogrzewania tylnej szyby. Pokrętła regulacji  Nawiewy na nogi Nawiewy na nogi nawiewu. pasa ...

Bezpieczeñstwo obsługi
Dla uniknięcia ewentualnych obra-żer od wentylatora chłodnicy czynności obsługowe w komorze silnikowej należ)' wykonywać przy wyłączonym zapłonie. Wentylator chłodnicy jest sterowany przez Elektroniczny Moduł Sterujący (ECM) . ...

Samochody