Chevrolet Spark: Radio AM-FM

Wybór trybu radioodbiornika

Nacisnąć przycisk [BAND/AST], aby przejść do trybu radioodbiornika.

Zmiana zakresu

Przełączenie między zakresami AM i FM następuje po każdym naciśnięciu przycisku [BAND/AST].

Ręczne dostrajanie w górę/w dół

Nacisnąć przycisk [TUNE UP]/[TUNE DOWN], aby zwiększyć/zmniejszyć częstotliwość.

Po każdym naciśnięciu przycisku [TUNE UP]/[TUNE DOWN] częstotliwość wzrasta/maleje o 1 krok.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje ciągłą zmianę częstotliwości w górę/w dół.

Automatyczne wyszukiwanie w górę/w dół

W celu automatycznego wyszukania następnej/poprzedniej stacji nacisnąć przycisk [SEEK UP]/[SEEK DOWN].

Pamięć ulubionych stacji

Dostępnych jest 6 stron pamięci dla ulubionych stacji, co daje możliwość zapisania 48 stacji z zakresów AM i FM.

Bieżącą stację można zapisać, postępując zgodnie z poniższą procedurą

Krok 1: Wyszukać stację lub ręcznie wybrać częstotliwość żądanej stacji.

Krok 2: Wybrać stronę pamięci, naciskając przycisk [FAV/INFO].

Krok 3: Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 1 sekundę wybrany przycisk [PRESET].

Według powyższej procedury w pamięci można zapisać 48 stacji.

Włączanie odbioru ulubionych stacji

Ulubione stacje zapisane w pamięci można wywołać zgodnie z poniższą procedurą.

Krok 1: Wybrać stronę pamięci, naciskając przycisk [FAV/INFO].

Krok 2: Nacisnąć przycisk [PRESET], do którego została przypisana żądana stacja.

Funkcja automatycznego zapamiętywania stacji

Automatyczne zapamiętywanie stacji

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [BAND/AST] przez ponad 1 sekundę, aby radio rozpoczęło automatyczne zapisywanie stacji.

Usuwanie strony z automatycznie zapamiętanymi stacjami

Po uruchomieniu funkcji automatycznego zapisywanie stacji radioodbiornik dysponuje stronami automatycznie zapisanych stacji. Aby usunąć stronę automatycznie zapisanych stacji nacisnąć przytrzymać przycisk [TP/MENU] przez ponad sekundę, a następnie nacisnąć kilka razy przycisk [TP/MENU], aż urządzenie pokaże wskazanie "AST.Page On" i obrócić pokrętło [VOLUME] w celu zmiany ustawienia na "AST.Page Off".

Obsługa MENU

Włączanie/wyłączanie funkcji AF

Funkcja AF dostraja radioodbiornik do stacji o najlepszym sygnale.

Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 1 sekundę przycisk [TP/MENU], a następnie naciskać przycisk [TP/ MENU], aż zostanie wyświetlone wskazanie "AF Off" i obrócić pokrętło głośności w celu zmiany wskazania na "AF On".

Włączanie/wyłączanie automatycznego przełączania na rozgłośnie regionalne

Funkcja automatycznego przełączania na rozgłośnie regionalne powoduje automatyczne dostrajanie radioodbiornika do rozgłośni regionalnej.

Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 1 sekundę przycisk [TP/MENU], a następnie naciskać przycisk [TP/ MENU], aż zostanie wyświetlone wskazanie "REG Off" i obrócić pokrętło głośności w celu zmiany wskazania na "REG On".

Odbiór komunikatów o ruchu drogowym

Nacisnąć przycisk [TP/MENU], aby odsłuchiwać komunikaty o ruchu drogowym emitowane przez bieżącą stację.

Anulowanie odbierania komunikatów o ruchu drogowym

Aby wyłączyć komunikaty o ruchu drogowym, nacisnąć przycisk [TP/ MENU], gdy radio znajduje się w trybie komunikatów o ruchu drogowym.

Wyszukiwanie stacji nadającej komunikaty o ruchu drogowym

Naciśnięcie przycisku [TP/MENU] podczas odsłuchiwania stacji, która nie emituje informacji o ruchu drogowym, spowoduje wyszukanie stacji emitującej takie informacje.

Radioodbiornik

...

Odbiór programów radiowych

W następujących sytuacjach możliwe są trzaski, szumy, zakłócenia, a nawet całkowity zanik odbioru: gdy zmienia się odległoś ...

Zobacz tez:

Osłona od wiatru
Na co należy zwrócić uwagę? Śruby, krążki i klucz potrzebne są tylko do pierwszego montażu osłony od wiatru. Po użyciu osłonę od wiatru należy zawsze przechowywać w oryginalnym pokrowcu polietylenowym. Mo ...

Zegar
Ustawianie zegara Przyciski do ustawiania czasu znajdują się z tyłu zegara. Przestawianie godziny do przodu Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku (A) czas przestawia się o minutę do przodu. Po wciśnięciu przycisku (A) dłużej ni& ...

Samochody