Chevrolet Spark: Przestrzeń na bagaż/ładunek

Chevrolet Spark –> Schowk –> Przestrzeń na bagaż/ładunek

Przestrzeń bagażowa

Składanie oparć tylnych foteli

Ostrzeżenie Nie układać bagażu ani innego ładunku warstwowo powyżej wysokości foteli przednich.

Nie zezwalać pasażerom na siadanie na złożonych oparciach foteli w trakcie jazdy.

Niezabezpieczony bagaż lub pasażerowie znajdujący się na złożonych oparciach mogą w razie gwałtownego hamowania bądź zderzenia przemieszczać się w niekontrolowany sposób w kabinie samochodu albo nawet wypaść na zewnątrz.

Może to być przyczyną poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

Składanie oparć tylnych foteli


Aby złożyć oparcie każdego z tylnych foteli:

  1.  Pociągnąć pasek (1 lub 2) znajdujący się z przodu pod siedziskiem tylnego fotela, aby zwolnić blokadę. Jeśli pojazd jest wyposażony w zagłówki tylnych siedzeń, muszą zostać wyjęte.
  2.  Ustawić odblokowane siedzisko w pozycji wyprostowanej.

PORADA Przesunąć do przodu fotel przedni oraz ustawić jego oparcie pionowo, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na operowanie siedziskiem tylnego siedzenia

Składanie oparć tylnych foteli


Składanie oparć tylnych foteli


  1. Pociągnąć gałkę zwalniającą umieszczoną w górnej części oparcia tylnego siedzenia i złożyć oparcie do przodu i w dół.
  2.  Ustawić przednie fotele w żądanej pozycji.

Aby ponownie ustawić oparcie w pozycji wyprostowanej, unieść je i pewnym ruchem umieścić we właściwej pozycji.

Upewnić się, że pasy bezpieczeństwa nie zostały przycięte pomiędzy siedziskiem a oparciem.

Aby przywrócić normalną pozycję siedziska tylnego siedzenia, ustawić jego tylną część w pierwotnym położeniu, upewniając się, że paski z zamkami pasów bezpieczeństwa nie są skręcone ani schowane pod siedziskiem, a następnie nacisnąć przednią część siedziska, aby zatrzasnęło się we właściwej pozycji.

Przestroga Podczas ustawiania oparcia tylnego siedzenia z powrotem w położenie wyprostowane, umieścić pas bezpieczeństwa i sprzączki pomiędzy tylne oparcie i jedno z siedzisk.

Uważać, aby tylny pas bezpieczeństwa oraz sprzączki nie zostały zatrzaśnięte pod siedziskiem tylnego fotela.

Upewnić się, że pasy bezpieczeństwa nie są skręcone ani przytrzaśnięte pod oparciem i są ułożone we właściwych pozycjach.

 

Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy oparcia tylnych foteli zajmowanych przez pasażerów są zablokowane w pozycji wyprostowanej.

W trakcie jazdy nie pociągać gałek zwalniających na górnej krawędzi oparcia fotela.

Może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie samochodu.

 

Przestroga Składanie tylnego fotela z ciągle zamocowanymi pasami bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie fotela lub pasów bezpieczeństwa.

Zawsze odblokuj pasy bezpieczeństwa i pozwól na to, aby wróciły do swojej normalnej, zwiniętej pozycji, zanim zaczniesz składać fotel tylny.

 

Ostrzeżenie Na złożonym oparciu nie wolno przewozić pasażerów, ponieważ nie jest to prawidłowa pozycja siedzenia i nie można przypiąć takiej osoby pasami.

Mogłoby to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci w razie wypadku lub gwałtownego hamowania.

Przedmioty przewożone na złożonym oparciu nie powinny wystawać ponad górną część przednich foteli.

Umożliwiłoby to ładunkowi przemieszczenie się w przód, co groziłoby obrażeniami ciała lub uszkodzeniem pojazdu w razie gwałtownego hamowania.

Schowek pod fotelem

Aby skorzystać ze schowka pod fotelem pasażera z przodu, unieść jego krawędź i pociągnąć w kierunku deski rozdzielczej. Popchn&# ...

Dodatkowe schowki

Siatka mocująca Małe bagaże można przewozić w opcjonalnej siatce bagażowej. Aby zainstalować siatkę, należy założyć ...

Zobacz tez:

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Odkręć dwie śruby.  Wyjmij oprawę żarówki z obudowy lampy przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  Wyjmij żarówkę z oprawy.  Nową żarówkę włó ...

Silniki diesla
Działanie w niskich temperaturach W niskich temperaturach płynność oleju napędowego może być niewystarczająca, ponieważ tworzą się związki parafiny, powodując w konsekwencji nieprawidłowe funkcjonowanie układu zasilania ...

Samochody