Chevrolet Spark: Płyn chłodzący silnika

Chevrolet Spark –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne –> Płyn chłodzący silnika

W krajach o umiarkowanym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -35 C.

W krajach o zimnym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -50 C.

Należy utrzymywać odpowiednie właściwości płynu niskokrzepliwego

Przestroga Używać tylko płynów niskokrzepliwych przeznaczonych dla tego modelu samochodu.

Poziom płynu chłodzącego

Przestroga Zbyt niski poziom płynu chłodzącego może spowodować uszkodzenie silnika.

Poziom płynu chłodzącego


Poziom zimnego płynu chłodzącego powinien sięgać powyżej oznaczenia.

W razie potrzeby dolać odpowiednią ilość płynu.

Ostrzeżenie Przed odkręceniem korka wlewu należy poczekać, aż silnik ostygnie.

Ostrożnie odkręcić korek, tak aby stopniowo uwolnić nagromadzone ciśnienie.

Uzupełniać roztworem wody destylowanej i zatwierdzonego środka zapobiegającego zamarzaniu. Dobrze zamocować korek wlewu. Skład płynu chłodzącego oraz przyczynę jego utraty należy sprawdzić / naprawić w warsztacie.

Uwagi Jeśli poziom płynu chłodzącego spadnie poniżej oznaczenia, uzupełnić chłodnicę mieszaniną wody zdemineralizowanej i płynu niskokrzepliwego na bazie fosforanów w stosunku 50:50.

W celu zapewnienia lepszej ochrony przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych stosować mieszaninę 40 procent wody i 60 procent płynu niskokrzepliwego.

Przestroga Stosowanie zwykłej wody lub mieszaniny o nieodpowiednich proporcjach objętości może spowodować uszkodzenie układu chłodzenia.

W układzie chłodzenia nie stosować zwykłej wody, alkoholu ani płynu niskokrzepliwego na bazie metanolu.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania lub nawet zapalenia się silnika.

 

Przestroga Płyn chłodzący może być substancją niebezpieczną.

Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu płynu chłodzącego ze skórą.

Po zakończeniu pracy z płynem chłodzącym umyć skórę i paznokcie wodą z mydłem lub środkiem do mycia rąk.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Płyn chłodzący może podrażniać skórę, a w przypadku połknięcia może być przyczyną choroby, a nawet śmierci.

 

Przestroga Nie jest konieczne uzupełnianie płynu chłodzącego częściej niż podano w harmonogramie przeglądów.

W przypadku konieczności częstego uzupełniania płynu chłodzącego niezbędne może być wykonanie przeglądu silnika.

W celu sprawdzenia układu chłodzenia zwrócić się do warsztatu.

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi.

Silnikowy filtr powietrza

Zwolnić zatrzaski pokrywy filtra powietrza i otworzyć pokrywę.  Wymienić filtr na nowy.  Zamknąć pokrywę, zaczepiając ...

Płyn wspomagania układu kierowniczego

Odkręcić i wyjąć korek. Poziom płynu wspomagania układu kierowniczego musi zawierać się między oznaczeniami MIN i MAX. W ra ...

Zobacz tez:

Obsługa
Elektryczne sterowanie szyb jest dostępne przy włączonym zapłonie. Do jego obsługi służą przyciski w podłokietnikach wszystkich drzwi. Aby podnieść szybę, należy nacisnąć przednią część przycisku. ...

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Odkręcić obie śruby.  Wysunąć obudowę lampy w dół, uważając, aby nie ciągnąć za przewód. Obrócić oprawkę żarówki w lewo, aby ją odblokować.  Wyjąć & ...

Samochody