Chevrolet Spark: Napełnianie zbiornika

Chevrolet Spark –> Prowadzenie i użytkowanie –> Paliwo –> Napełnianie zbiornika

Napełnianie zbiornika


Przestroga Jeśli używane jest nieodpowiednie paliwo lub do zbiornika paliwa wprowadzono niewłaściwe dodatki paliwowe, silnik i katalizator mogą zostać poważnie uszkodzone.

 

Przestroga Przy tankowaniu zawsze upewniać się, czy do zbiornika wlewane jest właściwe paliwo (benzyna lub olej napędowy). Jeśli pojazd z silnikiem wysokoprężnym zostanie zasilony benzyną, pojazd może zostać poważnie uszkodzony. Jeśli pojazd wyposażony jest w silnik wysokoprężny, przed tankowaniem na pokrywce wlewu paliwa należy sprawdzić, jakie paliwo jest właściwe.

Ze względów bezpieczeństwa kanistry, dystrybutory i węże dystrybutorów paliwa muszą być odpowiednio uziemione.

Zgromadzony ładunek elektryczny może spowodować zapłon oparów benzyny. Konsekwencją tego mogą być oparzenia lub uszkodzenie samochodu.

 

Niebezpieczeństwo Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami spalania. Należy również wyłączyć telefony komórkowe.

Opary paliwa mogą zostać zapalone przez fale elektromagnetyczne lub ładunki elektryczne z telefonów komórkowych.

Paliwo jest substancją łatwopalną i wybuchową. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić. Ponadto w trakcie tankowania i w bezpośrednim sąsiedztwie paliwa nie należy używać otwartego płomienia ani urządzeń wytwarzających iskry. Podczas tankowania należy ściśle przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących klientów stacji benzynowej.

Przed dotknięciem lub odkręceniem korka wlewu lub dyszy dystrybutora należy rozładować ładunki elektryczne nagromadzone na dłoniach poprzez dotknięcie przedmiotu, który może odprowadzić takie ładunki.

Podczas tankowania nie wykonywać żadnych czynności, które mogą powodować nagromadzanie się ładunków elektrycznych, jak np. wchodzenie i wychodzenie z pojazdu.

Opary paliwa mogą zostać zapalone przez nagromadzone ładunki elektryczne.

 

Niebezpieczeństwo Jeśli w samochodzie czuć zapach paliwa, należy bezzwłocznie zwrócić się do warsztatu w celu usunięcia przyczyny usterki.

Napełnianie zbiornika


  1. Wyłączyć silnik.
  2.  W celu otwarcia klapki wlewu paliwa pociągnąć za dźwignię zwalniającą, znajdującą się w podłodze, po lewej stronie fotela kierowcy.
  3.  Powoli obrócić korek wlewu paliwa w lewo. Jeśli słychać syk, przed całkowitym odkręceniem korka poczekać aż ustanie. Klapka wlewu paliwa znajduje się z tyłu, po prawej stronie samochodu.

Napełnianie zbiornika


  1. Wyjąć korek. Korek jest przymocowany łańcuszkiem.
  2.  Po zatankowaniu zakręcić korek wlewowy. Przekręcać go w prawo, aż do usłyszenia kilku kliknięć.
  3.  Zamknąć klapkę wlewu paliwa i docisnąć tak, aby się zatrzasnęła.

Uwagi Jeśli przy niskiej temperaturze zewnętrznej klapka wlewu paliwa nie otwiera się, należy w nią lekko postukać, a następnie ponowić próbę otwarcia.

Przestroga Natychmiast wytrzeć wszelkie ślady rozlanego paliwa.

Paliwo do silników benzynowych

Należy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z normą DIN EN 228. Mogą być stosowane zamienne, znormalizowane pa ...

Pielęgnacja samochodu

...

Zobacz tez:

Lampka sygnalizująca wyłączenie elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC)
Lampka świeci w kolorze żółtym. Lampka świeci, gdy układ jest wyłączony. Lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego Lampka świeci w kolorze czerwonym. Ta lampka sygnalizuje przegrzanie płynu chłodząceg ...

Interwencja systemu
Interwencja abs wyczuwalna jest przez lekkie pulsowanie peda³u hamulca, towarzyszy mu ha³as: oznacza to, że konieczne jest dostosowanie prędkości do typu drogi, po której się podróżuje UWAGA W momencie interwencji ABS wyczuwalne jest puls ...

Samochody