Chevrolet Spark: Foteliki dziecięce ISOFIX

Chevrolet Spark –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Foteliki dziecięce –> Foteliki dziecięce ISOFIX

Foteliki dziecięce ISOFIX


W przeszłości foteliki dziecięce były mocowane do fotela samochodu za pomocą pasów bezpieczeństwa.

W efekcie ich zamocowanie było często nieprawidłowe lub zbyt luźne, aby zapewnić dziecku odpowiednią ochronę.

Obecnie producent wyposaża samochody w dolne zaczepy ISOFIX umieszczone obok bocznych tylnych siedzisk oraz zaczepy dodatkowego pasa górnego po obu stronach tylnej części pojazdu w przedziale bagażowym, co pozwala na bezpośrednie mocowanie fotelików dziecięcych do tylnych foteli.

W celu zamocowania fotelika dziecięcego wyposażonego w dolne zaczepy ISOFIX i górne zaczepy pasa, postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika.

Zalecane jest dokładne zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami zawartymi na kolejnych stronach i w dokumentacji dołączonej do fotelika oraz ścisłe ich przestrzeganie.

Od tego zależy bezpieczeństwo dziecka! W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie mocowania fotelika dziecięcego należy skontaktować się z jego producentem.

Jeśli zamocowanie fotelika nadal sprawia problemy, można zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi.

Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX

  1.  Wybrać jeden ze skrajnych foteli tylnych, do którego przymocowany zostanie fotelik dziecięcy.

Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX


  1. Odszukać dwa dolne zaczepy.

    Umiejscowienie dolnych punktów mocowania pokazują okrągłe oznaczenia na dolnej krawędzi oparcia tylnego fotela.

  2.  Upewnić się, że żadne obce ciała, w tym pasy bezpieczeństwa i sprzączki, nie znajdują się w pobliżu dolnych zaczepów. Ciała obce mogą przeszkadzać w prawidłowym zatrzaśnięciu zaczepów fotelika w punktach mocowania.
  3.  Umieścić fotelik na siedzeniu naprzeciwko dwóch dolnych zaczepów i przymocować go zgodnie z instrukcjami producenta.
  4.  Wyregulować i dopasować fotelik dziecięcy zgodnie z instrukcjami producenta.
PRZESTROGA Nieużywany fotelik dziecięcy może się przesuwać do przodu.

Nieużywany fotelik dziecięcy należy wyjąć z pojazdu lub zabezpieczyć go poprzez przypięcie pasem bezpieczeństwa.

Uwagi Przed umieszczeniem dziecka w foteliku sprawdzić temperaturę siedzenia i sprzączek - pasy bezpieczeństwa i fotelik pozostawione w zamkniętej przestrzeni samochodu mogą nagrzewać się do wysokich temperatur

OSTRZEŻENIE Używać dolnych zaczepów ISOFIX i zaczepów dodatkowego pasa górnego wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dolne zaczepy ISOFIX i zaczepy dodatkowego pasa górnego przeznaczone są wyłącznie do mocowania fotelików dziecięcych wyposażonych w odpowiednie elementy mocujące.

Dolnych zaczepów ISOFIX i zaczepów dodatkowego pasa górnego nie należy używać do mocowania pasów bezpieczeństwa dla osób dorosłych, uprzęży ani innych elementów wyposażenia samochodu.

Wykorzystywanie dolnych zaczepów ISOFIX i zaczepów dodatkowego pasa górnego do mocowania pasów bezpieczeństwa, uprzęży lub innych elementów wyposażenia samochodu nie zapewnia wystarczającej ochrony w przypadku kolizji i może spowodować obrażenia ciała, a nawet śmierć.

 

OSTRZEŻENIE Umieszczenie fotelika dziecięcego na przednim fotelu samochodu może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera z przodu, na przednim siedzeniu samochodu nie wolno instalować fotelika, w którym dziecko siedzi zwrócone tyłem do kierunku jazdy.

W przypadku zadziałania poduszki powietrznej dziecko podróżujące w takim foteliku może doznać poważnych obrażeń.

Zawsze mocować takie foteliki na tylnym siedzeniu.

Gdy tylko jest to możliwe, fotelik, w którym dziecko siedzi zwrócone przodem do kierunku jazdy, należy mocować na tylnym siedzeniu samochodu.

W przypadku instalacji fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu pasażera należy przesunąć je maksymalnie do tyłu.

 

PRZESTROGA Pełnowymiarowe foteliki dziecięce skierowane do tyłu mogą się nie nadawać do instalacji. Aby uzyskać informacje dotyczące odpowiednich fotelików dziecięcych, należy skontaktować się z dealerem.

Instalacja fotelika dziecięcego przy użyciu dolnych zaczepów ISOFIX i zaczepów dodatkowego pasa górnego

Miejsca mocowania fotelików dziecięcych

Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych  Tylko w przypadku wyłączenia poduszek powietrznych dla przedniego fotela pasażera. Je ...

Foteliki dziecięce Top-Tether

Aby uzyskać dostęp do punktów mocowania pasa górnego fotelika dziecięcego, należy:  Usunąć pokrywę przedziału ...

Zobacz tez:

W pojeździe z kierownicą po lewej stronie
Nałożyć pojemnik na płyty na stożek na konsoli pionowej, aż do oparcia się tyłu pojemnika o konsolę. Za pomocą monety przykręcić obudowę pojemnika na płyty CD. Sprawdzić stabilność zamocowania ...

Lampa oświetlenia bagażnika (gdzie przewidziano)
W celu dokonania wymiany żarówki należy: otworzyć pokrywę bagażnika; za pomocą śrubokręta z wyposażenia wyjąć lampę A-rys. 28, podważając we wskazanym punkcie. otworzyć osłonę ża ...

Samochody